Formularz zwrotu należności

Od poprawności wypełnionych danych zależy, czy zwrot będzie mógł być procesowany. Upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym.

Dane transakcji

(dla każdego id transakcji PayU powinien zostać wypełniony oddzielny formularz zwrotu. Możesz to sprawdzić wchodząc na konto eVS, kliknąć w prawym górnym rogu na adres e-mail i wybrać "Płatności")

(UWAGA! zwrotowi za październik podlega 50% pełnego abonamentu(wynika z czasu niedostępności usługi))

Dane użytkownika

(podaj osiem cyfr)

(Uwaga! Wpisz taką nazwę firmy, która widnieje na karcie sportowej)

Karta/y zwracana/e

(Rezygnacja z karty głównej wymusza rezygnację z kart dodatkowych. Podanie numeru karty pracowniczej wymusza też podanie numerów kart dodatkowych)

(podaj osiem cyfr)

(podaj osiem cyfr)

(podaj osiem cyfr)

(podaj osiem cyfr)

(podaj osiem cyfr)

Podane powyżej dane są niezbędne do wykonania zwrotu i tylko w takim celu zostaną wykorzystane.

* - pola wymagane