Formularz zwrotu należności za miesiąc Grudzień 2020*

Od poprawności wypełnionych danych zależy, czy zwrot będzie mógł być procesowany. Upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym.

*formularz dotyczy częściowego zwrotu za okres od 28.12.2020 do 31.12.2020 [13% wartości abonamentu] za czas kiedy korzystanie z usług nie było możliwe

 

Dane transakcji – wpłata w listopadzie na GRUDZIEŃ 2020

(dla każdego id transakcji PayU powinien zostać wypełniony oddzielny formularz zwrotu. Możesz to sprawdzić wchodząc na konto eVS, kliknąć w prawym górnym rogu na adres e-mail i wybrać "Płatności")

(UWAGA! Łączna wartość zwrotu będzie wyliczana przez VanityStyle Sp. z o.o.)

Dane użytkownika

(podaj osiem cyfr)

Podane powyżej dane są niezbędne do wykonania zwrotu i tylko w takim celu zostaną wykorzystane.

* - pola wymagane