Formularz zwrotu należności za miesiąc Styczeń 2021

Od poprawności wypełnionych danych zależy, czy zwrot będzie mógł być procesowany. Upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

Dane transakcji – wpłata w grudniu na STYCZEŃ 2021

(dla każdego id transakcji PayU powinien zostać wypełniony oddzielny formularz zwrotu. Możesz to sprawdzić wchodząc na konto eVS, kliknąć w prawym górnym rogu na adres e-mail i wybrać "Płatności")

(UWAGA! Łączna wartość zwrotu będzie wyliczana przez VanityStyle Sp. o.o. i będzie zależna od ilości dni niedostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla użytkowników kart w styczniu 2021 r.)

Dane użytkownika

(podaj osiem cyfr)

Podane powyżej dane są niezbędne do wykonania zwrotu i tylko w takim celu zostaną wykorzystane.

* - pola wymagane