Biłgorajskie Centrum Kultury

ul. Kościuszki 16, 23-400 Biłgoraj
Kupon QlturaProfit nie obejmuje wejścia na seanse premierowe, specjalne i maratony filmowe.
Dodatkowe informacje

Biłgorajskie Centrum Kultury powstało w 1953 roku jako Powiatowy Dom Kultury obejmujący swoją działalnością cały powiat biłgorajski. Po reformie administracyjnej w roku 1975 został przemianowany na Biłgorajski Dom Kultury, który głównie pełnił funkcję placówki miejskiej, ale również służył pomocą instruktażową i merytoryczną 11 gminom rejonu biłgorajskiego.    

Od 1 lutego 2000 roku, decyzją ówczesnej Rady Miasta, dokonano zmiany nazwy z Biłgorajskiego Domu Kultury na Biłgorajskie Centrum Kultury. Jest to przede wszystkim placówka miejska, ale również realizuje zadania zlecone powiatu.

Aktualnie Biłgorajskie Centrum Kultury prowadzi stałe kino, wydaje gazetę samorządową, posiada studio lokalnej Telewizji Kablowej oraz "małą" Galerię. Biłgorajskie Centrum Kultury organizuje imprezy na rzecz środowiska o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim

Zdjęcia obiektu