Centrum - Inteligentny Trening

I piętro Parku Wodnego,
ul. Huberta Wagnera 1,
89-600 Chojnice
Usługi sportowe
Siłownia (Trening obwodowy)
Inne
Karta w telefonie
Potwierdzenie tożsamości
Akceptowane karty FitProfit
Pracownik / Os. Tow.
Junior
Senior
Opis FitProfit

Usługi dla posiadaczy kart Pracownik, Osoba Towarzysząca, Junior i Senior

Użytkownik może skorzystać z jednej usługi dziennie:

Siłownia (Trening obwodowy) 45 min

W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu oraz korzystania z dodatkowych usług Użytkownik karty zobowiązany jest uregulować należność indywidualnie w kasie Partnera.

Partner pobiera jednorazowo opłatę członkowską w wysokości 100 zł związaną z wydaniem urządzenia umożliwiającego korzystanie z Obiektu.