Przetwarzanie danych osobowych - formularz kontaktowy

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych
VanityStyle Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my”, „VanityStyle”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@vanitystyle.pl
 • telefonicznie: 22 371 50 72

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W VanityStyle został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod@vanitystyle.pl.

Cele przetwarzania
Przedstawienie oferty lub działania prowadzące do zawarcia umowy lub jej wykonania.

Podstawy prawne przetwarzania
Nasz uzasadniony interes, wykonanie umowy lub działania prowadzące do jej zawarcia oraz zgoda jeśli ją wyraziłeś.

Czas przetwarzania danych osobowych
Twoje dane będziemy przetwarzać: W celu odpowiedzi na przesłane zgłoszenie – do momentu załatwienia Twojej sprawy; W celach marketingowych – dopóki nie cofniesz nam zgody na takie działania;

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo do wycofania zgody jeśli została wyrażona
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych (PUODO)

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe wskazane są wyżej).

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: www.vanitystyle.pl/firma/prywatnosc

Informujemy, że podając dane, które nie są obowiązkowe wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.

* - pola wymagane