5 metod podnoszenia motywacji pracowników

30 styczeń / Biznes

Motywowanie pracowników do większego zaangażowania w wykonywaną pracę to nie lada wyzwanie, któremu nie każdy przedsiębiorca potrafi sprostać. Zdarza się, że pracodawcy wybierają mało skuteczne metody podnoszenia motywacji bądź zupełnie z nich rezygnują. Takie działania prowadzą do zmniejszenia wydajności wśród podwładnych, a w konsekwencji również do poszukiwania na ich miejsce nowych kandydatów. Jak tego uniknąć?

Zastąpienie niewystarczająco efektywnego pracownika nowym powinno stanowić ostateczność. Zatrudnienie oraz wdrożenie w obowiązki bowiem nieodłącznie powiązane jest z ogromnymi stratami dla przedsiębiorstwa, w tym finansowymi. Korzystniejszym rozwiązaniem jest zmotywowanie do osiągania lepszych rezultatów dotychczas zatrudnionych osób. Systematyczna oraz umiejętnie przeprowadzona motywacja z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik jest w stanie przynieść pozytywne rezultaty, które zaowocują sukcesem firmy. Jak zatem skutecznie motywować?

Doceniaj sukcesy

Zauważanie oraz docenianie sukcesów osiąganych przez pracownika ma ogromne znaczenie w efektywności motywowania. Głośne mówienie o nich to przede wszystkim komunikat, że warto się starać, bo poniesiony trud zostaje dostrzeżony. W przypadku, gdy osiągane przez pracowników sukcesy zawodowe nie zostają zauważone, motywacja do ich osiągania zaczyna sukcesywnie spadać. W konsekwencji podwładny wykonuje swoje obowiązki wyłącznie z konieczności oraz nie podejmuje się działań nadprogramowych, a niezmotywowany pracownik to dużo niższa efektywność pracy oraz straty finansowe dla przedsiębiorstwa.

Chwal

Chwal swojego podwładnego za osiągnięte sukcesy. Wyrażanie swojego uznania dla jego pracy na publicznym forum, przy współpracownikach, wpływa na wzrost jego poczucia wartości oraz wzmacnia jego wiarę we własne możliwości. To najlepsza forma zachęty pracownika do podejmowania kolejnych działań oraz rozwijania kreatywności. Publiczna pochwała to także potwierdzenie, że zaangażowanie w wypełnianie służbowych obowiązków jest zauważane, doceniane, a także pomaga w budowaniu pozycji firmy.

Nagradzaj

Nagradzanie za sukcesy w sferze zawodowej to nieodłączny element motywowania pracowników, wpływający na poprawę efektywności ich pracy. Aby przekazana podwładnemu nagroda spełniła swoje zadanie motywacyjne, powinna być odpowiednio atrakcyjna. Z uwagi na fakt, że trudno dobrać odpowiednią nagrodę dla każdego z pracowników, która dodatkowo byłaby zgodna z indywidualnymi oczekiwaniami, warto posłużyć się uniwersalnymi narzędziami, jak chociażby karty sportowe (np. Fit Profit i FitSport), kupony rabatowe do kina i teatru (np. CinemaProfit) czy kursy doszkalające. Takie rozwiązania umożliwiają osobie nagrodzonej pełną swobodę w ich realizacji co do miejsca i czasu.

Rozmawiaj

Jeżeli zależy Ci na dobrych stosunkach ze swoimi pracownikami oraz na wysokiej efektywności ich pracy, rozmowa (nawet krótka) z podwładnymi powinna stać się Twoim codziennym rytuałem. Bez próby zbliżenia się do pracownika oraz nawiązania z nim relacji opartej na przyjaznej więzi, pozostałe sposoby motywacyjne staną się bezskuteczne. Krótka wymiana zdań powinna dotyczyć tematu ogólnego samopoczucia, zadowolenia z pracy czy ewentualnych problemów podczas wykonywania obowiązków. Poczucie ważności dla przełożonego przekłada się nie tylko na wzrost motywacji, lecz także na uzyskanie lojalności. Dialog na linii pracodawca – pracownik pomaga lepiej poznać potrzeby oraz dostosować odpowiednio do nich metody i techniki motywowania pracowników.

Poznaj potrzeby

Codzienna rozmowa z pracownikiem na temat jego potrzeb to klucz do sukcesu firmy. Warto nie tylko poznać pragnienia związane bezpośrednio z rozwojem kariery, lecz także te dotyczące życia prywatnego. Różnorodność pragnień podwładnych powoduje trudności w ich zaspokojeniu, dlatego idealnym rozwiązaniem jest wybór uniwersalnych i elastycznych metod, które pozwalają na swobodne dopasowanie ich w ramach przyznanych środków. Karty sportowo-rekreacyjne czy kupony biletowe do kina i teatru to doskonałe rozwiązanie umożliwiające ich realizację w sposób zależny wyłącznie od pracownika, a szeroka dostępność punktów realizacji dodatkowo wpływa na ich atrakcyjność.