5 zasad, o których należy pamiętać, chcąc utrzymać dobrych pracowników w firmie

01 wrzesień / Biznes

Każdy pracodawca wie, że na sukces przedsiębiorstwa wpływają przede wszystkim pracujący w niej ludzie. Najlepsi specjaliści nie narzekają jednak na brak ofert zatrudnienia i często decydują się na przejście do konkurencji. Co zatem może zrobić pracodawca, by jego pracownik nie myślał o odejściu?

  • Stwórz dobrą atmosferę pracy

Ludzie spędzają w swoich miejscach pracy znaczną część dnia, a w dobie pewnego rozluźnienia więzi rodzinnych czy sąsiedzkich, przyjazne relacje z kolegami z pracy są dla pracowników ważniejsze niż kiedykolwiek. Dobre stosunki ze współpracownikami mogą mieć duże znaczenie zwłaszcza dla młodych osób, odczuwających silną potrzebę przynależności do grupy. Szczególnie niepożądanym zjawiskiem jest tyranizowanie podwładnych, które może wywoływać w nich strach, przekładający się na spadek motywacji i w konsekwencji efektywności. Należy również zwracać uwagę na konflikty i niezdrową rywalizację w zespole, która zamiast motywować, prowadzi do wzrostu obaw i wzajemnej niechęci pracowników.

  • Inwestuj w rozwój pracownika

Poszerzanie kwalifikacji przez utalentowanych pracowników przynosi firmie oczywiste korzyści. Nie polegają one jednak wyłącznie na podniesieniu jego efektywności i zwiększeniu zakresu potencjalnych obowiązków, ale również na budowaniu lojalności oraz przywiązania do miejsca pracy. Dzieje się tak, gdyż pracownik postrzega swoją firmę jako pracodawcę, który stwarza mu dobre warunki do rozwoju, okazuje zaufanie i pokłada wiarę w jego umiejętności. Warto rozmawiać z podwładnymi na temat ich planów zawodowych i ścieżki kariery, którą planują obrać, gdyż dzięki temu w większym stopniu będziemy mogli ocenić, czy nasze plany są zbieżne z ich celami oraz skutecznie zaplanować dalszy rozwój pracowników. Nie należy jednak składać obietnic bez pokrycia i mamić pracowników wizją złudnego awansu – to może spowodować ich frustrację i uderzyć w wizerunek firmy.

  • Dbaj o motywację

Chociaż wynagrodzenie na odpowiednim poziomie jest niezwykle istotne, to nie gwarantuje, że pracownik będzie zmotywowany i nie zechce przenieść się do konkurencji. Nie ma przecież oferty finansowej, której nie można przebić, zwłaszcza jeśli chodzi o fachowców wysokiej klasy. Większe znaczenie w kwestii motywacji ma na przykład poczucie osobistego wkładu w sukces organizacji i odpowiedzialności za jej konkretne projekty. To buduje emocjonalne zaangażowanie w pracę i wpływa na poczucie docenienia. Pozafinansowe dowody uznania, takie jak możliwość partycypacji w podejmowaniu decyzji czy większa samodzielność mogą znaczyć dla pracownika więcej niż kolejna premia. Warto również wspierać pracowników w utrzymywaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym (work-life-balance). Skutecznym narzędziem rozwijającym pozazawodowe pasje pracowników i budującym ich zaangażowanie są programy motywacyjne z obszaru sportu (FitProfit, FitSport) i kultury (QlturaProfit, CinemaProfit) oferowane przez VanityStyle, jednego z liderów rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych w Polsce.

  • Efektywnie zarządzaj personelem

Istotne jest również umiejętne przydzielanie stanowisk i obowiązków poszczególnym pracownikom. Dobry szef potrafi dozować podwładnym zawodowe wyzwania w ten sposób, by były dostosowane do ich kwalifikacji i umiejętności. Takie działanie podnosi satysfakcję z wykonywanej pracy i zapobiega sytuacji, w której pracownicy niższego szczebla skarżą się na zbyt wymagające zadania, a ci z wyższych stanowisk nie mogą realizować swoich ambicji. W organizacjach o płaskich strukturach, gdzie trudno o awans pionowy, często najlepszych pracowników nagradza się awansem poziomym, który polega na poszerzeniu zakresu odpowiedzialności bądź przewodzeniu poszczególnym inicjatywom.

  • Okazuj szacunek pracownikom

To wprawdzie truizm, ale należy o nim pamiętać – także w pozornie nieistotnych sytuacjach. Dobry menadżer powinien umieć słuchać swoich pracowników, wyrażając w ten sposób zainteresowanie ich problemami i pokazując, że liczy się z ich zdaniem. Istotne jest również to, w jaki sposób przełożony krytykuje podwładnych. Nigdy nie powinien tego robić na oczach innych pracowników, gdyż krytykowany pracownik może się poczuć osaczony i upokorzony. Krytyka powinna być oczywiście merytoryczna i konstruktywna. W przeciwieństwie do niepochlebnych opinii, pochwały należy wygłaszać w obecności współpracowników. Uznanie dla pracy i zaangażowania pracownika smakuje jeszcze lepiej, gdy jest wyrażane publicznie.