Co zamiast podwyżki ucieszy pracownika?

25 maj / Biznes

Nastanie rynku pracownika wymusza na pracodawcach walkę o specjalistów. Dla każdej firmy kluczowym zadaniem jest przyciągnięcie i utrzymanie w swoich szeregach wykwalifikowanych pracowników. Czym oprócz odpowiedniego wynagrodzenia można ograniczyć retencję?

Doraźne rozwiązania finansowe mogą znacząco nadszarpnąć firmowy budżet. Choć mają ogromne znaczenie w motywowaniu pracowników, to można pokusić się o stwierdzenie, że mogą też działać demoralizująco. Konkurujące w wyścigu o przyciągnięcie talentów firmy same skłaniają zatrudnionych do ciągłej rotacji i poszukiwania miejsc pracy oferujących lepsze warunki zatrudnienia. Brak poczucia presji związanej z utratą pracy sprawia, że nawet niewielka korzyść finansowa jest czynnikiem skłaniającym do podjęcia nowego zatrudnienia.

Kwestia przywiązania ma znaczenie

W perspektywie czasu o wiele większe korzyści (niż wysokie wynagrodzenie czy atrakcyjny pakiet benefitów) przynosi dla organizacji budowanie przywiązania. Oparcie strategii rekrutacyjnej oraz retencyjnej na stabilnej więzi na linii pracownik – pracodawca (firma), a nie na doraźnych wabikach, wpływa na większy poziom utożsamiania się z firmą i poczucia bycia jej częścią. Takie działania są również wyznacznikiem budowania pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy. Z punktu widzenia pracownika na pogłębianie przywiązania organizacyjnego wpływa przede wszystkim pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb, a także wspieranie budowania poczucia własnej wartości, możliwość rozwoju zawodowego, osiągnięcie poczucia stabilizacji i satysfakcji z pracy.

Praca to nie tylko praca

Czasy, kiedy miejsce pracy wiązało się jedynie z wypełnianiem służbowych obowiązków, minęły. Aby zbudować silną i zapewniającą lojalność pracowników więź, pracodawcy powinni przede wszystkim budować firmę przyjazną pracownikowi – pomocną w zaspokajaniu potrzeb i aspiracji oraz umożliwiającą osiągnięcie zawodowej satysfakcji. Oczywiście, nie wolno zapominać także o podstawowych czynnikach, takich jak sprawiedliwe wynagrodzenie. Ale tym, co szczególnie motywuje pracowników, jest możliwość m.in. realizowania osobistych i zawodowych celów, wykonywania pracy w zgodzie z cenionymi przez siebie wartościami oraz utrzymywania równowagi między pracą i życiem osobistym. Niestety, wciąż niewielu pracodawców dba o tego rodzaju więzi z pracownikami. Co gorsze, wielu z nich celowo buduje bariery utrudniające identyfikowanie się osób zatrudnionych z organizacją. Przykładami takich działań są m.in. krótkotrwałe, terminowe umowy, brak możliwości twórczego wykazania się czy dystans pomiędzy pracownikiem a przełożonym.

Nie jest możliwe w pełni ograniczyć nadmierną rotację pracowników. Co więcej, naturalna wymiana kadry sprzyja budowaniu dobrze dobranego zespołu oraz przyswajaniu wiedzy i inspiracji z zewnątrz. Istotne jest, aby być świadomym, że pracownika związanego z firmą jedynie w aspektach materialnych łatwo „podkupić”. Ważne dla rozwijania przywiązania jest budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako miejsca przyjaznego pracownikowi – w którym będzie chciał pracować, motywowany trwalszymi, wewnętrznymi bodźcami, a jednocześnie sam na tym korzystał.