Czym jest i na czym polega outsourcing?

05 styczeń / Biznes

Prężnie rozwijająca się firma ma do wykonania wiele priorytetowych obowiązków. Korzystnym rozwiązaniem jest przekazanie części z tych zadań profesjonalnej firmie zewnętrznej, czyli zdecydowanie się na tzw. usługi outsourcingowe. To rodzaj długoterminowej współpracy pomiędzy firmami, opartej na układzie partnerskim. Jakie korzyści przynosi outsourcing oraz komu się opłaci?

Pojęcie outsourcingu jest znane coraz większej liczbie przedsiębiorców. Sama nazwa jest skrótem angielskich słów: outside-resource-using i oznacza wykorzystywanie źródeł zewnętrznych.

W praktyce usługi outsourcingowe polegają na przejęciu przez specjalizującą się w danej dziedzinie firmę części zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji innego podmiotu, na podstawie zawartej wcześniej umowy.

Outsourcing najczęściej jest spotykany w takich dziedzinach, jak księgowość, audyt, szkolenia, zaopatrzenie, administracja kadrowa czy IT. Chociaż ten rodzaj współpracy może się sprawdzić także w innych obszarach działania.

Outsourcing co to jest i komu się opłaci?

Na typowy outsourcing zewnętrzny warto się zdecydować szczególnie w przypadku dużego, rozwijającego się przedsiębiorstwa. Takie zlecenie części obowiązków specjalistom z firmy zewnętrznej pozwala na skupienie się na głównych założeniach firmy i jej rozwoju.

Outsourcing to znaczne odciążenie czasowe – przekazanie zadań i projektów ekspertowi z zewnątrz pozostawia więcej czasu na sprawy, którymi mogą zajmować się jedynie wewnętrzni pracownicy oraz odciążenie finansowe – nie ma potrzeby zatrudniania oraz przeszkalania własnej specjalistycznej kadry oraz inwestowania w bazę techniczną.

. bazy danych czy listy kontrahentów. Warto zwrócić także uwagę na rodzaj oferowanej umowy. Powinna gwarantować, że usługa zostanie wykonana na najwyższym poziomie.

Na co uważać, zlecając zadania firmie zewnętrznej?

Zanim skupimy się na zaletach outsourcingu, poznajmy zagrożenia, jakie ze sobą niesie. Negatywne strony tego typu układu partnerskiego dwóch firm dotyczą zarówno przedsiębiorstwa oddającego część swoich obowiązków, jak i specjalistów z zewnątrz.

Redukcja wydatków jest jednym z głównych powodów, dla których właściciel firmy podejmuje decyzję o wejściu we współpracę z innym podmiotem. Nacisk na zmniejszenie kosztów może jednak doprowadzić wykonawcę do działania na granicy opłacalności, co z pewnością odbije się na jakości świadczonych usług. Te same powody mogą wpłynąć również niekorzystnie na dokonanie wyboru firmy outsourcingowej na podstawie kryteriów pozamerytorycznych.

Kolejną z pułapek jest zbyt pochopne przenoszenie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg projektu na usługodawcę. Można delegować do wykonania zadań, ale nigdy nie wolno zlecać również całkowitej odpowiedzialności. Zdarza się, że firmy outsourcingowe nie dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą bądź nie posiadają wystarczającego doświadczenia praktycznego w prowadzeniu projektów będących przedmiotem umowy.

Korzyści płynące z wyboru odpowiedniej firmy outsourcingowej

Outsourcing w tradycyjnej odsłonie rekomendowany jest wówczas, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Istotny wpływ na podejmowaną decyzję mają także czynniki, takie jak dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie czy koncentracja sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych dążeniach firmy.

Przedsiębiorstwo nie tylko zwiększa elastyczność swoich działań, lecz także wydajność. Takie rozwiązanie wpływa korzystnie na redukcję kosztów oraz ryzyka związanego z poszukiwaniem i zatrudnieniem własnych specjalistów.

Wśród podstawowych korzyści outsourcingu wymienia się:

  • możliwość koncentracji na podstawowych celach działalności;

  • utrzymanie zdecydowanie niższego poziomu zatrudnienia oraz równoczesne zapewnienie wykwalifikowanego personelu;

  • najwyższą jakość usług w oparciu o doświadczenia oraz specjalizację firm zewnętrznych;

  • zmniejszenie nakładów finansowych na utrzymanie bazy technicznej i organizacyjnej powierzonych przedsiębiorstw.

Outsourcing zewnętrzny polega na zlecaniu poszczególnych zadań firmie zewnętrznej. Niezależnie, czy będą to usługi księgowe, obszary związane z kadrami czy inny zakres, dany biznes powinien zyskać dzięki temu realną oszczędność czasu, obniżenie kosztów, a także ryzyka związanego z działalnością.

Outsourcing jest także istotnym elementem przewagi konkurencyjnej. Warto więc postawić na rzetelne firmy outsourcingowe, które zapewniają najwyższą jakość usług!