Dobrostan psychiczny oraz uważność w pracy, czyli mniejszy stres i większa dokładność

07 grudzień / Biznes

Często może się zdarzyć, że w ferworze walki o klienta i miejsce na rynku zapomina się o najważniejszym, czyli o tym, co tworzy daną firmę: o pracownikach. Brak docenienia w postaci benefitów pozapłacowych, drobnych upominków z okazji świąt kalendarzowych czy programów obniżających stres w pracy może skutkować obniżeniem zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki, obniżeniem motywacji lub sympatii do pracodawcy. Zwłaszcza to ostatnie, czyli zadbanie o odstresowanie pracowników, jest często kluczem do zbudowania ich zaangażowania, zmobilizowania do pracy, a zwłaszcza zwiększenia dokładności w zadaniach.

Dobrym pomysłem jest promowanie zdrowego stylu życia – nie tylko z perspektywy aktywności sportowej, ale również właśnie odporności mentalnej, czyli zapobieganiu wypaleniu zawodowemu czy rozwijaniu umiejętności, które pomogą w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Te przecież pojawiają się nawet w najlepszym środowisku pracy.

Jeżeli pracodawcy zależy więc na utrzymaniu takiego standardu środowiska, to powinien zacząć od udostępnienia pracownikom możliwości konsultacji zarówno z psychologiem, ale i z coachem, który potrafi pokierować nie tylko emocjami, jak również planami na przyszłość i rozwojem zawodowym. To zagwarantuje pracownikom prywatność i możliwość rozpracowania swoich problemów na własną rękę, jeżeli dotyczą one sfery osobistej. Niezależnie, co jest źródłem czynnika stresogennego, wpływa on na efektywność w pracy.

Jednak utrzymanie dobrostanu psychicznego pracowników nie jest zadaniem, które powinno tylko i wyłącznie spoczywać na ich własnych barkach; zwłaszcza jeśli problemy wynikają też ze sfery zawodowej.

 

Aż 80% menedżerów w Europie jest świadomych obecności zbyt wysokiego poziomu stresu wśród swoich podwładnych[i] 70% firm nic z tym nie robi, a jedynie 30% ma procedury, jak przeciwdziałać nadmiernemu stresowi. By dołączyć do tego grona, warto zacząć od serii szkoleń, uczących zarówno menedżerów, jak i pracowników, jak poprawić kulturę organizacyjna, styl komunikacji i zarządzania. W ten sposób można przysłowiowo upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, gdyż szkolenia są jednym z najważniejszych benefitów dla pracowników. Badania pokazują, że prawie 67% respondentów wybiera kursy doszkalające jako benefit pozapłacowy, który jest dla nich bardzo istotny[ii]. Oczywiście, system benefitów nie jest lekiem na wszystkie problemy w firmie i zdecydowanie nie wynagradza złej atmosfery w pracy, przez co może być trudno uniknąć wysokiej rotacji bez zadbania o dobrostan psychiczny oraz satysfakcję pracowników[ii].

Dlatego właśnie proponowane przez nas rozwiązanie sytuacji pomoże na wszystkich frontach: zwiększenia satysfakcji pracowników, rozszerzenia systemu benefitów, a także zadbania o atmosferę w pracy i zmniejszenia poziomu stresu.

Menedżerowie mogą skorzystać ze szkoleń z zakresu inteligencji emocjonalnej, zarządzania emocjami, a także pozytywnego feedbacku i motywowania pracowników, co zmniejszy konkurencję w zespole i pomoże w stawianiu realistycznych celów[iii].

Pracownicy tymczasem docenią szkolenia z zakresu komunikacji opartej na typach osobowości, co pomoże unikać niesnasek i nieporozumień pomiędzy współpracownikami[iii], a także radzenia sobie ze stresem, emocjami i nauką uważności. Co więcej, ostatnie z wymienionych szkoleń, czyli mindfulness w biznesie, jeden z najnowszych trendów na rynku pracy, można również przeprowadzić w postaci eventu wewnętrznego. Taki event skutecznie podniesie morale pracowników, pozwalając im poczuć, że firma nie skupia się jedynie na własnych klientach, ale i na osobach, które pracują na jej rozwój. Mówimy tu zarówno z własnego doświadczenia VanityStyle, gdyż razem z ekspertką uważności przeprowadziliśmy warsztaty z mindfulness dla naszych pracowników, co odbiło się pozytywnie na ich efektywności, ale też z doświadczenia największych firm na rynku (jak Google, Target czy Adobe), które zainwestowały w treningi uważności jako benefity dla swoich pracowników[iv].

Przykład Google dowodzi, że takie warsztaty uczą inteligencji emocjonalnej, która pozwala zrozumieć intencje współpracowników, wzmacniają odporność na stres, zwiększają u pracowników pokłady cierpliwości, spokoju, umiejętności słuchania i skupienia[v].

Mindfulness pomaga im również radzić sobie z czynnikami stresogennymi oraz rozładowywać negatywne emocje[vi].

Podsumowując, mindfulness w biznesie zwiększa efektywność pracownika, gdyż pozwala przeciwdziałać rozproszeniu uwagi podczas wykonywania obowiązków, a także zmniejszać poziom stresu dzięki medytacji. Skupienie na teraźniejszości i chwili obecnej zatrzymuje gonitwę myśli i wycisza, poprawiając tym samym jakość pracy[vii] [viii]. Pracownicy rozwijają umiejętności słuchania, decyzyjne, poprawiają jakość umysłu i ogólne wrażenie pozytywnego samopoczucia. Zaczynają się angażować, być bardziej obecni tu i teraz, a także mieć znaczące osiągnięcia na polu osobistym i zawodowym dzięki poprawie kreatywności i zdolności uczenia się[iv].

Trening uważności pomaga nie tylko na efektywność w pracy, ale też na cały szereg problemów związanych ze stresem, który środowisko pracy – chcąc, nie chcąc – produkuje. W Stanach Zjednoczonych ponad połowa z 550 miliona nieobecności w pracy jest spowodowana właśnie stresem[ix], zaś 80% pracowników informuje, że praca ich stresuje i potrzebują pomocy w zarządzaniu negatywnymi emocjami[x]. Obszary problemowe, w których pomaga mindfulness[vii]:

– natłok informacji: odstresowujące przerwy na trening uważności pozwalają nabrać świeżego spojrzenia na sytuację i problem, co szczególnie sprawdza się przy czasochłonnych i długotrwałych projektach;

– wyzwania: mindfulness poprawia szybkość adaptacji i aklimatyzacji do nowych sytuacji, pomagając efektywnie przyswajać informacje, szybko się uczyć zadań i umiejętności, a także podnosząc pewność siebie (gdyż trening mindfulness skupia uwagę na praktykującej osobie, wzmacniając jej poczucie własnej wartości);

– kreatywność: mindfulness zachęca do innowacyjności w myśleniu i podchodzeniu do rozwiązań problemów, jak i pomaga pozbyć się rozpraszaczy poprzez trening uważności i skupienia na chwili tu-i-teraz;

– energia: skupienie i uważność pozwala pracownikowi zachować z tyłu głowy myśl o przyświecających mu celach i aspiracjach. Dzięki temu nawet brak energii spowodowany złą jakością snu lub niską aktywnością sportową może nie przeszkadzać w obowiązkach, jeżeli pracownik wie, po co i dlaczego pracuje i ma jasny, przejrzysty umysł dzięki medytacji;

– relacje międzyludzkie: regularny trening mindfulness rozwija empatię, co jednocześnie zmniejsza ryzyko konfliktów w zespole.

 

Wprowadzenie mindfulness i poprawa dobrostanu psychicznego pracowników w ich środowisku zawodowym stało się przez pandemię palącą kwestią. Według badań, właśnie poprawa doświadczenia osób zatrudnionych będzie teraz priorytetem dla aż 91% pracodawców (co jest niezwykle znaczącym przyrostem w porównaniu z 40% firm przed pandemią). Przyczyna jest prosta: chęć zatrzymania pracowników i zapobieżenia rotacji, a także zwiększenie ich zaangażowania i wydajności w pracy[xi].

Rozwiązania, jakie przedstawiliśmy, są również tymi, które sami praktykujemy jako pracodawca: warsztaty mindfulness, szkolenia dla nowoprzyjętych pracowników z zakresu komunikacji opartej na typach osobowości czy eventy wewnętrzne w postaci upominków świątecznych oraz regularnych śniadań rozwojowych, podnoszących kompetencje uczestników. Dla naszych klientów i użytkowników udostępniamy też – oprócz wskazówek – możliwość zrobienia pierwszego kroku w planie poprawy dobrostanu pracowników i, razem z zamówieniem benefitu pozapłacowego w postaci karty sportowej, tylko w grudniu opcję zarezerwowania konsultacji z psychologiem lub coachem w Strefie VanityStyle bez dodatkowych kosztów.

Psychologiczne wsparcie dla pracowników poprawia efektywność ich funkcjonowania, zapobiega wypaleniu zawodowemu, braku satysfakcji z obowiązków, absencji, zaburzeniom zdrowotnym spowodowanym stresem[xii]. Jest to ważne, gdyż każdy pracownik jest kluczowy dla firmy, a słabe ogniwo ma negatywny wpływ na swój zespół i powiązane z nim działy. Dlatego jest istotne, by cały system funkcjonował niczym dobrze naoliwiona maszyna. Konsultacje z psychologiem i coachem nie tylko zapobiegają negatywnym skutkom pracy zawodowej, ale też podnoszą jakość obszarów takich, jak: motywowanie, przywództwo, komunikacja, klimat i kultura organizacyjna, ocena pracowników, feedback, rekrutacja, kierunek ścieżki zawodowej[xii].

Szczęśliwy i usatysfakcjonowany pracownik to zysk dla firmy – ale tylko od pracodawcy zależy, jak faktyczna atmosfera i kultura pracy wpłynie na całościowy dobrostan psychiczny osób, które zatrudnia.

 

[1] https://ohsonline.com/articles/2014/12/02/managing-stress-and-psychosocial-risks-at-work.aspx

[2] https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/24021-benefity-dla-pracownikow-najcenniejsze-s-szkolenia-i-prywatna-opieka-medyczna

[3] https://well.hr/pl/article/53/bez-stresu-.html

[4] https://hbr.org/2015/12/why-google-target-and-general-mills-are-investing-in-mindfulness

[5] https://www.fastcompany.com/3013333/3-reasons-everyone-at-google-is-meditating

[6] https://www.nytimes.com/2012/04/29/technology/google-course-asks-employees-to-take-a-deep-breath.html?pagewanted=all&_r=2&

[7] https://www.gqrgm.com/7-benefits-of-mindfulness-in-the-workplace/

[8] https://www.nytimes.com/guides/well/be-more-mindful-at-work

[9] https://www.stress.org/workplace-stress/

[10] https://www.stress.org/wp-content/uploads/2011/08/2001Attitude-in-the-Workplace-Harris.pdf

[11] https://hrnews.pl/wiekszosc-pracodawcow-postrzega-poprawe-doswiadczenia-pracownikow-jako-klucz-do-sukcesu-po-pandemii/

[12] https://www.ican.pl/b/psychologiczne-wsparcie-dla-pracownikow/PWSKzGkLh