Fala upałów w świetle Kodeksu Pracy

Fala upałów w świetle Kodeksu Pracy

Nie jest zaskoczeniem, że ekstremalnie gorące dni mają negatywne przełożenie na samopoczucie
i wydajność pracowników. Fale upałów, nagłe amplitudy temperatur, a nawet prognozowane zmiany
klimatu – to tylko niektóre niekorzystne czynniki pogarszające jakość pracy. Jak pomóc pracownikom
w gorące dni?
Według definicji upał to pojęcie z zakresu meteorologicznego opisujące stan pogody, gdy maksymalna
temperatura dobowa przekracza 30 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura powietrza jest zjawiskiem
uciążliwym, szczególnie gdy upał utrzymuje się przez kilka dni. W Polsce maksimum pojawiających się
temperatur szacuje się obecnie na 40°C.
Z jednej strony zjawisko ocieplenia podyktowane jest naturalnymi procesami zachodzącymi na obszarze
Europy w letnie dni, z drugiej jednak – coraz częściej może wiązać się ze zmianami klimatycznymi, których
jesteśmy świadkami.
Fala upałów – co to za zjawisko?
Upały mogą nie tylko obniżać jakość pracy, ale być także groźne dla zdrowia. Z tego względu Kodeks pracy
i przepisy BHP określają konkretne obowiązki pracodawcy dotyczące stworzenia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, np. w związku z falami upałów.
Jak powinna wyglądać zatem praca w trakcie gorących dni? Pracodawca ma do wyboru szereg
rozwiązań, które pozwolą poprawić warunki w biurze. To m.in.:

1 / zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach,
2/ dostarczenie zimnych napojów, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 28°C
(w przypadku osób pracujących na otwartej przestrzeni temperatura graniczna to 25°C)

3 / skrócenie czasu pracy (bez obniżenia wynagrodzenia pracownika).

4 / Naukowcy przeprowadzili wiele badań, które potwierdzają, że wysokie temperatury wpływają
negatywnie na samopoczucie, wydajność, a w dłuższej perspektywie – nawet na zdrowie psychiczne.
Upał powoduje m.in. rozszerzenie naczyń krwionośnych, utratę wody i elektrolitów, a także
hiperwentylację. Główne objawy zbyt dużej ekspozycji na wysoką temperaturę to bóle i zawroty głowy,
obrzęki, skurcze mięśni, poty, mdłości, a nawet omdlenia.
W skrajnych przypadkach, jeśli dojdzie do przegrzania organizmu i udaru cieplnego, mogą pojawić się m.in.
ogólne reakcje zapalne organizmu, zaburzenia stanu psychicznego czy dysfunkcje narządowe .
Co więcej, według opracowania Europejskiej Agencji Środowiska dotyczącego głównych ścieżek wpływu
zmiany klimatu na zdrowie psychiczne w Europie , wysokie temperatury mogą być przyczyną m.in.
zaburzeń nastroju, stanów lękowych, zintensyfikowania zachowań agresywnych, a nawet zwiększonego
ryzyka samobójstw czy większej śmiertelności wśród pacjentów mających kłopoty na tle zdrowia
psychicznego.

Co zrobić, aby praca w upały nie była
problemem? Ciekawe rozwiązania
Fala upałów to zjawisko, które cyklicznie się powtarza. Zebraliśmy najciekawsze sposoby na obniżenie
temperatury i zwiększenie komfortu pracowników. Być może któreś z poniższych rozwiązań wprowadzicie
także do swojej przestrzeni biurowej:

Jak dbać o dobrostan pracowników?
Niestety, przewiduje się, że częstotliwość i intensywność ekstremalnych fal upałów będzie rosła – i to
w ramach wszystkich scenariuszy dotyczących emisji gazów cieplarnianych. Firmy powinny więc
zawczasu pomyśleć o konkretnych, poprawiających codzienny komfort pracy w biurze inwestycjach.
Tego typu rozwiązania pozwalają na realne zyski, ponieważ mają działanie długofalowe.
Przykładem ciekawych rozwiązań z zakresu HR wpływających na dobrostan pracownika są także skrojone na miarę benefity pracownicze, które obejmują obecnie nie tylko karty sportowe, ale także m.in. zróżnicowany program kulturalny czy platformę online, w ramach której można holistycznie o siebie zadbać (np. poprzez konsultacje z psychologiem czy dietetykiem). Wprowadzenie tego typu dodatków pozapłacowych zwiększa zaufanie pracowników i poprawia współpracę z całą załogą. Pokazuje też, że firma dba o dobre samopoczucie wszystkich zatrudnionych, co zdecydowanie pobudza motywację i zaangażowanie do odkrywania nowych szans i możliwości. Skontaktuj się z nami i sprawdź, co zrobić, aby Twoi pracownicy byli jeszcze bardziej wypoczęci, zadowoleni i zaangażowani!