Feedback pracowniczy na wagę złota!

23 czerwiec / Biznes

Jednym z najsilniejszych czynników motywacyjnych jest świadomość sensu wykonywanych obowiązków i poczucie „dobrze wykonanej pracy”. Między innymi dlatego tak istotne jest przekazywanie oceny pracownikom oraz bieżące informowanie o efektach ich pracy. Co ważne, nawet tzw. negatywny feedback, przekazany w konstruktywny sposób pozwala podwładnemu osiągać lepsze wyniki!

Zdaniem ekspertów z Instytutu Gallupa, dorastający w świecie mediów społecznościowych młodzi ludzie przyzwyczajeni są do ciągłej gratyfikacji oraz feedbacku w postaci polubień, udostepnień, komentarzy. Szybkich informacji zwrotnych oczekują nie tylko w życiu prywatnym, lecz również i w pracy. Jak udowodniono, przynajmniej 50 proc. słabych wyników pracy jest spowodowanych brakiem informacji zwrotnych. Pracownicy bowiem nie widzą potrzeby osiągania lepszych rezultatów, jeśli nie dostali feedbacku z dotychczasowej pracy. Przemyślany i właściwie skonstruowany feedback pozwala podnieść efektywność pracownika, ograniczyć popełnianie błędów w przyszłości, a nawet zintegrować zespół. Jednakże wprowadzenie kultury feedbacku w przedsiębiorstwie nie należy do najłatwiejszych zadań.

Konkretnie i konsekwentnie

Feedback to komunikat, który przede wszystkim powinien odnosić  się do faktów i zachowań. Co istotne, nie jest to rozmowa oceniająca. Jego celem jest wskazanie odbiorcy tego, co robi oraz pokazanie, do czego takie zachowanie prowadzi, zasugerowanie innego rozwiązania (jeśli zachodzi taka potrzeba) oraz wskazanie korzyści ze zmiany. Zanim przystąpisz do udzielenia komuś feedbacku, zarezerwuj czas na obserwacje zachowań danej osoby oraz przygotuj się dokładnie do tej rozmowy, co pomoże ci skupić się na faktach, a tym samym zyskać na wiarygodności. Równie istotnym czynnikiem w procesie udzielania informacji zwrotnej  jest zaangażowanie drugiej strony w jej odbiór: słuchanie, notowanie i dopytywanie. Odpowiedzialność za to, że feedback zostanie udzielony z powodzeniem, spoczywa bowiem na obu stronach.

Pułapki, które mogą pojawić się przy przekazywaniu feedbacku:

  • Jednostronność oceny – branie pod uwagę zdania wyłącznie jednej osoby, niesłuchanie wyjaśnień ocenianego;
  • Brak jasności kryteriów oceny – nie jasne kwestie miary realizacji celów, oczekiwanych rezultatów, kryteriów oceny;
  • Błąd projekcji – wymaganie od innych własnych sposobów działania i z góry uznawania ich za lepsze;
  • Nadmierna pobłażliwość lub surowość – łagodne lub surowe ocenianie wszystkich pracowników przez przełożonego;
  • Efekt złego i dobrego pracownika – automatyczne przypisywanie pracownikowi na podstawie jednej rozpoznanej cechy wielu innych;
  • Zawężona ocena – opiniowanie na podstawie tylko ostatnich wydarzeń (dobrych lub złych) jako decydujących o łącznej ocenie.

Więcej udzielania informacji zwrotnej to więcej zaangażowania i wyższa motywacja – szczególnie wśród millenialsów. Jak przewidują eksperci, umiejętne korzystanie z feedbacku prędzej czy później stanie się kolejną kompetencją, bez której żadna nowoczesna firma się nie obędzie.