Ilu masz szczęśliwych pracowników w swojej firmie?

13 październik / Biznes

Zadowolony, zmotywowany, produktywny… o takim pracowniku marzy każdy pracodawca. Co istotne, szczęśliwych pracowników cechuje o 31 proc. wyższa produktywność, o 37 proc. wyższy poziom zainicjonowanych przez nich transakcji sprzedaży oraz aż 3-krotnie wyższa kreatywność. Jak zatem wspierać pracowników w osiąganiu stanu „uskrzydlenia”?

 

Niezależnie od nas, emocje, które odczuwamy na co dzień – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, odgrywają ogromne znaczenie w kontekście zaangażowania i efektywności pracy. Osiąganie najlepszych wyników zawsze zależne jest od pozytywnych emocji. A co niezwykle ważne, bez tych odczuć nie jesteśmy w stanie pracować na maksymalnym poziomie możliwości. Jak wskazują wyniki przeprowadzonej przez firmę IPSOS ankiety, większość pracowników (60 proc. wskazań) zadeklarowała, że odczuwa szczęście jedynie od czasu do czasu, 22 proc. ankietowanych – często, a 13 proc. biorących udział w badaniu przyznało, że nigdy nie czuje się szczęśliwa w pracy.

 

Jaki pracodawca taki pracownik!

Nie od dziś wiadomo, że emocje są zaraźliwe. Te negatywne w odniesieniu do osób pełniących funkcje kierownicze związane są z podwójnym ryzykiem, bo narażają również podwładnych na spadek efektywności działania. Jeśli menadżer czy pracodawca nie radzi sobie w kryzysowej sytuacji i przez to wywołuje w swoim zespole strach, gniew lub reakcje obronne – to stopniowo upośledza jego zdolność do efektywnej pracy. Pewny siebie pracodawca to adekwatnie – pewny siebie pracownik. A jak wiadomo, szczęśliwi pracownicy wykazują większą kreatywność i efektywność. Zaś talenty odchodzą głównie przez brak docenienia oraz brak zaufania.

 

Szczęśliwy = kreatywny pracownik

Spośród ankietowanych raportu „Praca, moc, energia. Sześć obszarów, które wpływają na efektywność organizacji” aż 51 proc. pracowników przyznało, że rozpoczyna dzień pracy z optymizmem i zapałem, prawie co piąty badany był zupełnie przeciwnego zdania. Równocześnie co drugi ankietowany przyznaje, że wykonuje zadania, które dają mu satysfakcję, a prawie 15 proc. służbowe zadania nie przynoszą radości. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Warwick wskazują, że ludzie szczęśliwsi są o 12 proc. bardziej produktywni. Firmy, które mają w swoich szeregach zaangażowanych pracowników notują o 9 punktów procentowych wyższy poziom udziału rynku od innych konkurencyjnych, a ryzyko odejść pracowników jest o 36 proc. niższe. Już 5-procentowy wzrost wskaźnika efektywności przekłada się na 3-procentowy wzrost przychodów organizacji. Warto pamiętać także, że pracownicy niezadowoleni ze swojej pracy częściej chorują oraz są bardziej podatni na wypalenie zawodowe i depresję.

 

Jak dodać wiatru w skrzydła pracownikowi?

Produktywność i efektywność wiąże się z poczuciem przybliżania się do celu. Dlatego duże znaczenie z punktu widzenia pracowników ma poczucie bycia docenionym oraz otrzymywanie pochwał za wkład w rozwój firmy. Zaangażowanie i ich chęć do działania wzrasta, gdy wiedzą, że ich praca jest ważna. Równie istotna dla pracowników jest przestrzeń do samodzielnego podejmowania decyzji oraz regularny feedback na temat swoich wyników pracy.