Indeks szczęśliwości, czyli o czym marzą pracownicy

02 grudzień / Biznes

Pracodawcy narzekają na coraz większe problemy związane z zatrudnieniem, a następnie utrzymaniem pracownika. Trudności te w głównej mierze podyktowane są systematycznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, dużym udziałem pokolenia millenialsów oraz zmianą oczekiwań stawianych wobec pracodawców. Na przestrzeni ostatnich lat transformacji uległy też potrzeby osób wchodzących na rynek pracy. Młodzi Polacy doceniają pracodawców, którzy pozwalają na swobodny rozwój kariery oraz równocześnie zapewniają możliwość realizacji pasji i prywatnych pragnień pracownika.

Badania przeprowadzone przez KPMG potwierdzają, że coraz większą uwagę przykładamy do realizacji własnych celów i spełniania marzeń. Pracownicy, których potrzeby nie zostają zaspokojone w obecnym miejscu pracy, decydują się na jej zmianę. Jak zatem postępować, aby podwładny czuł się usatysfakcjonowany i spełniony?

Koncentracja na pracownika

Jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stawiane są obecnie przed pracodawcami, jest skuteczna motywacja pracownika oraz utrzymanie jego zaangażowania w stosunku do firmy. Takie komfortowe środowisko pracy, w którym pracownik będzie czuł możliwość rozwoju silnie oddziałuje na jego kreatywność oraz motywację. Szczęśliwy i doceniony pracownik to naturalna przewaga nad konkurencyjnymi przedsiębiorstwami. Mając na względzie satysfakcję pracowników oraz rekrutując młode talenty, pracodawcy gwarantują pozapłacowe świadczenia dodatkowe. Benefity te obejmują m.in. specjalistyczną opiekę medyczną, możliwość użytkowania samochodu służbowego do celów własnych oraz karty sportowe (np. FitProfit i FitSport) czy kupony biletowe (np. QlturaProfit i CinemaProfit).

Poczucie szczęścia

Tegoroczne badania KPMG wskazują, że możliwość realizacji marzeń odgrywa znaczącą rolę w życiu ankietowanych – potwierdziło to aż 90% spośród nich. Co ważne, dla każdego z nich poczucie szczęścia ma różne odzwierciedlenie. Większość z nich (82%) samą pracę uznaje za realizację swoich marzeń. Ponadto 3 na 4 respondentów określa się jako osoby szczęśliwe i spełnione. Optymizmem napawa racjonalność w podejściu do marzeń, bowiem ponad 85% odpowiadających jest świadomych nieosiągalności swoich pragnień.

O czy marzymy?

Opierając się na wynikach przeprowadzonych ankiet najczęściej marzymy o podróżach (57%) i realizowaniu swoich pasji (52%). Zauważalny jest trend, że podróże częściej wskazują kobiety, a dla mężczyzn najważniejsze jest rozwijanie hobby. Na kolejnych miejscach wymieniana była m.in. sytuacja finansowa, wykształcenie czy zakup mieszkania lub domu. Aż 2/3 respondentów jako pasje, które pragnie rozwijać, przytacza sport, dalekie podróże oraz kursy i szkolenia. Realizowanie hobby wpływa więc na poczucie szczęścia. Pracownicy zdają sobie również sprawę z ograniczeń, które nie pozwalają im w pełni cieszyć się tym, co lubią robić. Wśród wymienianych przeszkód znajdują się: ograniczenia finansowe (68%), brak odpowiedniej ilości wolnego czasu (48%) oraz brak wystarczającej motywacji (17%).

Ogromne znaczenie w rozwoju firmy odgrywa szczęście jej pracowników. Doceniony podwładny wykazuje większą motywację i lojalność.