Inwestycja w pracownika to inwestycja w firmę

12 kwiecień / Biznes

Uwzględnianie aspektu zarządzania satysfakcją pracowników przekłada się na sprawne funkcjonowanie całej organizacji. Sukces firmy opiera się przede wszystkim na przyjaznym zatrudnionym środowisku pracy. Inwestycje w rozwój zasobów ludzkich są postrzegane jako najkorzystniejsza lokata kapitału oraz czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Coraz częściej firmy podejmują temat zarządzania zdrowiem pracowników, wdrażając inicjatywy promujące aktywny tryb życia – co korzystnie wpływa na efektywność przedsiębiorstwa.

 

Wśród największych korzyści dla pracodawców, którzy wykazują dbałość o wellbeing w miejscu pracy, wymienia się:

  • wzrost produktywności, poziomu zaangażowania pracowników oraz poziomu satysfakcji zawodowej z wykonywanej pracy,
  • większą lojalność osób zatrudnionych,
  • większe szansę na przyciągnięcie i zatrzymanie talentów w firmie,
  • zmniejszenie absencji chorobowej oraz rotacji pracowników,
  • zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytułu wypadków w pracy,
  • większe możliwości realizacji długoterminowej strategii firmy, wzmocnienie jej wizerunku i wzrost konkurencyjności.

Działania ukierunkowane na poprawę samopoczucia w miejscu pracy przynoszą wymierne korzyści dla organizacji. Szacuje się, że inwestycja w promowanie zdrowia w miejscu pracy w wysokości 1 euro, zwraca się ponad czterokrotnie w postaci mniejszych kosztów absencji. Zdając sobie z tego faktu sprawę, coraz więcej pracodawców świadomie kształtuje środowisko zawodowe sprzyjające zdrowiu.

 

Satysfakcja i wzrost lojalności pracowników

Motywacja, zaangażowanie w wykonywaną pracę, satysfakcja z wypełnianych obowiązków oraz poczucie sensu i duma z pracy – to czynniki wpływające na morale pracowników. Jednym ze sposobów utrzymania go na wysokim poziomie są programy prozdrowotne typu wellness, które łączą w sobie działania promujące i poprawiające zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychofizyczne (np. karty sportowo-rekreacyjne).

Pracownicy prowadzący zdrowy styl życia są bardziej zadowoleni z pracy niż ci, którzy nie dbają o swoje zdrowie. Co więcej, swój optymizm w naturalny sposób przenoszą na codzienny tryb życia. Osoby niezadowolone z wykonywanej pracy częściej uskarżają się na dolegliwości zdrowotne oraz odczuwają niepokój, stany depresyjne i przewlekły stres. Roli pracodawcy przypisuje się zachęcanie i motywowanie do działań wspierających zdrowie.

Pozytywny wizerunek firmy

Pracodawcy mają obecnie do dyspozycji wiele aktywności w sferze promocji zdrowia. To, na które się zdecydują, powinno być uwarunkowane profilem przedsiębiorstwa. Coraz częściej uwzględnia się również podział na pracowników różnych pokoleń (X, Y, Z), zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami i różnicami wynikającymi z innych realiów towarzyszących ich wejściu na rynek pracy. Włączenie programów prozdrowotnych do oferty benefitów bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie pozycji firmy na rynku pracy oraz budowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy. Przedsiębiorstwa inwestujące w employer branding cieszą się większym zainteresowaniem kandydatów, którzy chętniej decydują się na podjęcie współpracy z firmami o pozytywnym odbiorze. Silna marka pracodawcy sprzyja poczuciu przynależności i pomaga budować przywiązanie pracowników do firmy.

Inwestycja w pracownika jest dla firmy kluczowym czynnikiem wpływającym na pozycję i stabilność firmy na rynku.