Jak długoterminowo utrzymać zaangażowanie pracowników?

15 wrzesień / Biznes

Polski rynek pracy w ostatnich latach przeszedł znaczną transformację. Jeszcze do niedawna to pracodawcy zajmowali na nim uprzywilejowaną pozycję. Jednak wraz z wejściem na rynek przedstawicieli młodego pokolenia oraz zmianami demograficznymi dotyczącymi większości branż nastał okres rynku pracy opartego o potrzeby pracownika. O tym, że zaangażowanie pracowników istotnie wpływa na osiągnięcia firmy i jej innowacyjność, nie trzeba już nikogo przekonywać. Jednym z największych współczesnych wyzwań dla pracodawcy jest budowanie oraz przede wszystkim utrzymywanie zaangażowania i motywacji pracowników w firmie.

Kompleksowe pakiety medyczne, karnety sportowo-rekreacyjne, kupony do teatru albo do kina – pracodawcy XXI wieku niewątpliwie dbają o rozwój fizyczny i intelektualny swoich podwładnych poza godzinami pracy. Niestety, poziom satysfakcji pracowników nie jest stały. Jak zatem nieustannie trzymać rękę na pulsie, zapewniając sobie tym samym możliwość szybkiej reakcji na spadki zaangażowania?

Kuszące atrybuty pracodawcy

Jak wynika z tegorocznego raportu Employer Branding w Polsce, przedsiębiorstwa posiadające strategię employer brandingową cechuje łatwość przyciągania talentów do organizacji (86 proc. wskazań), lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej (76 proc.) oraz poziom zaangażowania pracowników w firmie (75 proc.). Wymiernych korzyści jest całkiem sporo, a co istotne – przekładają się one bezpośrednio na zyski finansowe firmy, takie jak mniejsza rotacja, większa efektywność czy rzadsze wykorzystanie zwolnień lekarskich. Identyfikacja pracownika z firmą wpływa również na jego lojalność wobec przedsiębiorstwa. Jest to niezmiernie ważne, biorą pod uwagę wyniki przeprowadzonego w ubiegłym roku przez organizację Investors People badania, wskazującego, że w Wielkiej Brytanii aż 1/3 osób pracujących nieustannie rozgląda się za lepszą ofertą. Trend ten przenika do innych krajów i jest obecny także w Polsce – szczególnie w branży IT. Uczynienie miejsca pracy atrakcyjnym dla pracowników stało się jednym z priorytetów wielu firm, tym bardziej, że młode pokolenie motywują nie tylko wysokie zarobki. Wśród najbardziej pożądanych atrybutów marki pracodawcy (raport Employer Branding w Polsce), które doceniają pracownicy, znalazły się atmosfera w firmie (95 proc. – wzrost o 7 proc. w stosunku do roku ubiegłego), reputacja firmy (92 proc.) oraz oferowane przez pracodawcę wynagrodzenie i benefity (91 proc.). Na kolejnych miejscach pojawiły się takie atrybuty jak: ścieżka kariery zawodowej (90 proc.), polityka nagradzania i uznania pracowników (89 proc.) oraz kultura organizacyjna w firmie (88 proc.).

Potrzeby pracownika priorytetem

Jak deklarują pracodawcy, w tym roku ich firmy poszukują profesjonalistów, zarówno tych z mniejszym stażem pracy, czyli od roku do 6 lat (62 proc.), jak i tych bardziej doświadczonych – mających 6 lat i więcej doświadczenia (20 proc.). Chcąc zadbać o wysoki współczynnik retencji swoich pracowników, pracodawcy powinni zapewniać odpowiednie możliwości rozwoju związane ze zdobywaniem nowych kompetencji. Warto w ramach doszkalania swojej kadry postawić nie tylko na sferę zawodową, lecz także pracować nad budowaniem jej zadowolenia i wzmacniać pewność siebie (sprawdź szkolenia w ramach Holistycznej Akademii Biznesu VanityStyle: www.habedu.pl). Na znaczeniu zyskuje także gamifikacja, czyli wykorzystywaniu mechaniki znanej m.in. z gier komputerowych w celu zwiększania zaangażowania pracowników poprzez zdobywanie osiągnięć lub rywalizację. Rozwój pracowników zapewnia korzyści obu stronom: osoby zatrudnione czują się docenione i bardziej angażują się w wykonywane obowiązki, pracodawcy zaś mogą liczyć na większą produktywność, poprawę wizerunku i mniej pracy w zakresie rekrutowania i wdrażania nowych pracowników, ponieważ dotychczasowi zdecydowali się odejść.