Jak motywować pracowników, by chętnie przychodzili do pracy nawet w poniedziałki

03 sierpień / Biznes

Jak motywować pracowników, by chętnie przychodzili do pracy nawet w poniedziałki

Motywacja i budowanie zaangażowania pracowników to tematy, które od lat stanowią jedno z największych wyzwań dla działów HR. Zwłaszcza wobec rosnących i zmieniających się wymagań kandydatów do pracy. Zmotywowany pracownik chętnie przychodzi do pracy i pracuje efektywniej. Jak motywować pracowników, żeby przychodzili do pracy z uśmiechem na ustach nawet w poniedziałki?

Motywowanie pracowników to temat pojawiający się w wielu firmach. Jak motywować pracowników do większego zaangażowania w wykonywaną pracę? To nie lada wyzwanie i długotrwały proces, któremu nie każdy przedsiębiorca potrafi sprostać. Zdarza się, że pracodawcy wybierają mało skuteczne metody podnoszenia motywacji bądź zupełnie z nich rezygnują. Takie działania prowadzą do zmniejszenia wydajności wśród podwładnych, a w konsekwencji również do poszukiwania na ich miejsce nowych kandydatów. W budowaniu zaangażowania osób zatrudnionych pomocne są poniższe zasady – ich zastosowanie pozwala stworzyć warunki, które zapewniają poczucie sensu, przynależności i wpływu.

Sposoby motywowania pracowników

Doceniaj sukcesy

Zauważanie oraz docenianie sukcesów osiąganych przez każdego pracownika ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o motywowanie pracowników. Głośne mówienie o nich to przede wszystkim komunikat, że warto się starać, bo poniesiony trud zostaje dostrzeżony. W przypadku, gdy osiągane przez danego pracownika sukcesy zawodowe nie zostają zauważone, motywacja do ich osiągania zaczyna sukcesywnie spadać. W konsekwencji podwładny wykonuje swoje obowiązki wyłącznie z konieczności oraz nie podejmuje się działań nadprogramowych, a niezmotywowany pracownik to dużo niższa efektywność pracy oraz straty finansowe dla przedsiębiorstwa.

Nagradzaj

Nagrody materialne za sukcesy w sferze zawodowej to nieodłączny element motywowania pracowników, wpływający na poprawę efektywności ich pracy. Aby przekazana podwładnemu nagroda spełniła swoje zadanie motywacyjne, powinna być odpowiednio atrakcyjna. Z uwagi na fakt, że trudno dobrać odpowiednią nagrodę dla każdego z pracowników, która dodatkowo byłaby zgodna z indywidualnymi oczekiwaniami, warto posłużyć się uniwersalnymi narzędziami, jak chociażby karty sportowe (np. FitProfit i FitSport), kupony rabatowe do kina i teatru (np. QlturaProfit) czy kursy doszkalające. Takie rozwiązania umożliwiają osobie nagrodzonej pełną swobodę w ich realizacji co do miejsca i czasu. Osoby zatrudnione w danej firmie motywuje świadomość, że mogą rozwijać swoje kompetencje i zwiększać odpowiedzialność w obszarze pełnionej funkcji w jej strukturach.

Rozmawiaj

Jeżeli zależy Ci na dobrych stosunkach ze swoimi pracownikami oraz na wysokiej efektywności pracy, rozmowa (nawet krótka) z podwładnymi powinna stać się Twoim codziennym rytuałem. Pytaj o ich zdanie. Bez próby zbliżenia się do pracownika oraz nawiązania z nim relacji opartej na przyjaznej więzi, pozostałe sposoby motywacyjne staną się bezskuteczne. Krótka wymiana zdań powinna dotyczyć tematu ogólnego samopoczucia, indywidualnych potrzeb, zadowolenia z pracy czy ewentualnych problemów podczas wykonywania obowiązków.

Poczucie ważności dla przełożonego przekłada się nie tylko na wzrost motywacji, lecz także na uzyskanie lojalności. Dialog na linii pracodawca – pracownik pomaga lepiej poznać potrzeby oraz dostosować odpowiednio do nich metody i techniki motywowania pracowników. Bardzo ważne jest, by przełożony i lider wzbudzali entuzjazm pracownika do pracy, inspirowali do działań, emanowali pozytywną energią oraz zaangażowaniem.

Poznaj potrzeby

Codzienna rozmowa z pracownikiem na temat jego potrzeb to klucz do sukcesu firmy. Warto nie tylko poznać pragnienia związane bezpośrednio z rozwojem kariery, lecz także te dotyczące życia prywatnego. Indywidualne potrzeby pracownika i różnorodność pragnień podwładnych powoduje trudności w ich zaspokojeniu, dlatego idealnym rozwiązaniem jest wybór uniwersalnych i elastycznych metod, które pozwalają na swobodne dopasowanie ich w ramach przyznanych środków. Karty sportowo-rekreacyjne czy kupony biletowe do kina i teatru to motywowanie pozapłacowe i jednocześnie doskonałe rozwiązanie umożliwiające ich realizację w sposób zależny wyłącznie od pracownika, a szeroka dostępność punktów realizacji dodatkowo wpływa na ich atrakcyjność.    

Różnorodność zadań. Nie wszyscy lubią monotonię, zazwyczaj młodzi pracownicy preferują różnorodność obowiązków. Ich większe zaangażowanie przekłada się bezpośrednio na rozwój firmy.

Widoczne efekty pracy. Gdy pracuje się w firmie, w której widzi się efekty swojej pracy, są one doceniane, pracownicy bardziej czują się zmotywowani i zmobilizowani - chcą pracować.

Dawaj informację zwrotną

Informacja zwrotna jest niezbędna, aby pracownik wiedział, czy wykonuje swoją pracę poprawnie – nad czym musi popracować, a co robi perfekcyjnie. Feedback motywuje pracowników. Istotne jest, aby pracownik rozumiał, czego się od niego wymaga. Konieczne jest przedstawienie mu opisu jego stanowiska z zakresem obowiązków, zadaniami i celami, które ma zrealizować na konkretny czas.

Dbaj o dobrą atmosferę w zespole

Wspólne wyjścia z zespołem (np. wyjazdy integracyjne).

Wspólne wyjścia pracowników po pracy sprawiają, że pomiędzy kolegami i koleżankami z pracy tworzą się więzi, które bezpośrednio przekładają się na zgraną pracę w zespole.

Komfortowe biuro.

Motywowanie pracowników polega również na tym, by czuli się oni dobrze w miejscu pracy. W biurze powinni mieć zapewnione pomieszczenie do spożywania posiłków oraz takie, gdzie będą mogli się zrelaksować. Warto zadbać też o miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych zatrudnionych.

Świętowanie sukcesów.

Jak motywować pracowników? Ważne, by w firmie zbudować tradycję świętowania sukcesów wynikających z wykonywanych obowiązków. Kiedy zespołowi uda się zrealizować projekt czy zamknąć jakiś etap pracy, warto, żeby lider czuwał nad tym i organizował wspólne świętowanie z zespołem, jeśli chodzi o osiąganie celów.

Ufaj

Samodzielność.

Pracownicy lubią mieć poczucie odpowiedzialności za zadania, nad którymi pracują. Takie poczucie wpływa na wzrost motywacji pracowników i sprawia, że bardziej angażują się w pracę. Mniej korzystna jest sytuacja, gdy pracownik ma świadomość, że zawsze ktoś po nim sprawdzi zadanie, przez co czuje, że nie musi się starać, bo i tak wszystko zostanie zmienione przez kogoś innego. W przypadku, gdy osoba jest odpowiedzialna za dany obszar, bardziej sumiennie wykonuje obowiązki.

Elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej.

W obecnych czasach pracownicy biurowi wysoko cenią sobie firmy, w których nie ma ściśle określonej godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Podany jest tylko wymiar czasowy, a pracownik sam może zadecydować, o której dokładnie przyjdzie do pracy. Motywacja pracownika wzrasta, gdy może sobie sam ułożyć dzień. Doceniane jest też, gdy nie ma wymogu pracy wyłącznie w biurze - to znacząco wpływa na motywację pracowników.

Sprawdź, czy powyższe techniki motywacji pracowników przekładają się zarówno na poczucie bezpieczeństwa Twoich podwładnych, rozwój pracowników (który idzie za poczuciem stabilności w zespole i wsparcia we wspólnym rozwiązywaniu problemów), wzrost motywacji wewnętrznej oraz efektywnej pracy. Takie zmotywowanie pracowników - zaimplementowane czynniki motywujące pracowników na wszystkich obszarach - jest najbardziej skuteczne.