Jak rozwiązywać konflikty w zespole?

27 lipiec / Biznes

W każdym zespole muszą od czasu do czasu pojawiać się konflikty. To naturalne, że cele, wartości, potrzeby poszczególnych osób nie zawsze są zgodne. Tymczasem dobrze przeanalizowany, monitorowany i rozwiązany konflikt, może stać się pierwszym etapem bardzo pozytywnych zmian. Na czym się skoncentrować i jakie podejmować działania? Oto kilka wskazówek!

Konflikty należy traktować jako normę, nieunikniony etap w budowaniu zespołu, a nie jako niekorzystną sytuację, której należy unikać. Wiele teorii rozwoju (rozwój osobowości, psychospołeczny, dynamika grupy) zakłada, że bez konfliktu nie jest możliwy dalszy rozwój jednostki czy grupy. Przyczyn wybuchających konfliktów w przedsiębiorstwie może być wiele: od niejasnej komunikacji, przeciążenia pracą, jak i z winny poszczególnych osób, zwłaszcza tych z niską samooceną, skłonnych do agresji, pozbawionych gotowości do współpracy i kompromisów.

Jak sobie poradzić z konfliktem?

  • rywalizacja – zachowanie asertywne i niekooperatywne – zaspokojenie własnych potrzeb kosztem innych. Polega na przyjęciu założenia, że musi być wygrany i przegrany oraz dążeniu do rozstrzygnięcia sporu na swoją korzyść.
  • dostosowywanie się – zachowanie nieasertywne i kooperatywne, prowadzące do zaniedbywania własnych potrzeb, aby zatroszczyć się o potrzeby innych. Zakłada przekształcenie własnego stanowiska. Jest wskazane, jeśli zdajesz sobie sprawę, że nie masz racji, sporne sprawy nie są dla Ciebie aż tak ważne.
  • unikanie – jest nieasertywnym i niekooperatywnym zachowaniem, które nie prowadzi do realizacji własnych interesów. Polega na pomijaniu lub ignorowaniu konfliktu, jednak następstwa unikania konfliktu mogą być jednak bardzo poważne.
  • kompromis – postawa pośrednia między asertywnością i kooperacją. Zakłada potrzebę znalezienia rozwiązania na podstawie częściowej rezygnacji z potrzeb obu stron.
  • rozwiązywanie problemu – polega na szukaniu takiego sposobu rozwiązania, który przyniesie korzyści obu stronom.

Strategia rozwiązywania problemów

Strategia ta przewiduje cztery etapy niezbędne do prawidłowego rozwiązania konfliktu:

  • zdefiniowanie problemu – na początku należy przede wszystkim określić istotę problemu i zlokalizować jego źródło oraz znaleźć przyczyny, bez zrzucania winy na inne osoby czy grupy.
  • generowanie rozwiązań alternatywnych – polega na poszukiwaniu pomysłów na możliwe rozwiązania konfliktu. Ważne jest, aby swoje pomysły zgłaszały wszystkie strony konfliktu.
  • wybór najlepszego rozwiązania – analiza zgłoszonych propozycji oraz określenie plusów i minusów wszystkich pomysłów. Podjęcie wspólnej decyzji o wyborze tego, który będzie najbardziej korzystny dla wszystkich stron.
  • wprowadzenie planu i kontrola rezultatów – określenie czasu potrzebnego na realizację wybranego rozwiązania. Kluczowe jest stałe monitorowanie postępów. Jeśli okaże się, że pomysł nie przynosi oczekiwanych rezultatów, należy go zmodyfikować lub zastąpić alternatywą.

Rozwiązanie konfliktu to dopiero początek pracy. Aby działanie przyniosło pożądany efekt, zespół musi pracować nad skuteczną komunikacją na co dzień.