Jak sprostać oczekiwaniom nowego pokolenia na rynku pracy?

07 kwiecień / Biznes

Młodzi, wykształceni, mobilni i niezależni. Badania jednoznacznie wskazują, że dla pokolenia Y, czyli millenialsów, jedną z najważniejszych wartości jest brak ograniczeń. Na rynku pracy są mobilni i nie obawiają się realizować swoich pasji kosztem stabilnego zatrudnienia. Ta grupa z dużym potencjałem społecznym i ekonomicznym, która silnie kształtuje rynek, już w 2025 roku będzie stanowić aż 75 proc. siły roboczej na świecie. Jak zatem sprostać potrzebom młodego pokolenia w miejscu pracy?

Millenialsi oczekują od przyszłych pracodawców dynamiki działań, nieograniczonego dostępu do informacji oraz pełnej współpracy wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Wszelkie niedogodności pojawiające się na drodze rozwoju ich kariery, takie jak: przekonanie o braku satysfakcjonujących możliwości rozwoju, niezrozumienie oczekiwań przełożonych, brak realnego wpływu na sposób wykonywania swojej pracy w firmie, stają się dla nich bodźcem skłaniającym do poszukiwania nowego miejsca pracy. Jak wskazuje badanie „The 2016 Millennial Survey. Winning over the next generation of leaders”, lojalność i przywiązanie do firmy generacja Y uzależnia od możliwości rozwoju umiejętności, elastyczności godzin pracy oraz poczucia sensu wykonywanych obowiązków. Stąd też nasuwa się wniosek, że kluczowe znaczenie w zrozumieniu potrzeb Millenialsów odgrywa spojrzenie na zawodową rzeczywistość z ich punktu widzenia.

Constant feedback

Jedną z najbardziej istotnych kwestii, którą muszą podjąć pracodawcy, jest dopasowanie narzędzi przedsiębiorstwa do oczekiwań młodego pokolenia. Wychowujący się w dobie wszechobecnego Internetu millenialsi są przyzwyczajeni do otrzymywania informacji zwrotnej niemalże natychmiast. Tego samego oczekują od menadżerów i przełożonych, którzy naturalnie powinni przejąć rolę mentorów, służąc im wsparciem i pomocą. To pewnego rodzaju rewolucja w zakresie zarządzania, opierająca się na bezpośrednim i częstym kontakcie na linii podwładny – przełożony. Z kolei większa częstotliwość spotkań zdeterminuje również zmianę w kwestii dotychczas stosowanej oceny rocznej pracownika, którą zastąpić należy poprzez tzw. constant feedback, czyli na bieżąco udzielaną informację zwrotną na temat efektów pracy.

Równowaga i rozwój

Millenialsi pragną się rozwijać. Szczególnie cenią wszelkie działania ze strony pracodawcy, które umożliwiają im doskonalenie wiedzy i umiejętności. W tym obszarze warto postawić na dedykowane profilowi stanowiska szkolenia i kursy. Młodych z pokolenia Y cechuje nie tylko otwartość na pracę pod skrzydłami mentora, lecz także pragnienie poczucia rozwoju. Budowanie indywidualnych ścieżek kariery jest szczególnie istotne w kontekście odpowiedniego przygotowania pracownika jako potencjalnego sukcesora na wybrane stanowisko w przyszłościowej perspektywie firmy. Millenialsi doceniają także czynniki pozapłacowe, takie jak chociażby współpraca z szerokim gronem osób, obsługa interesujących i zróżnicowanych projektów, możliwość pracy w elastycznym systemie godzin oraz wykonywania niektórych obowiązków z domu, a także karty sportowe i kupony rabatowe do kin i teatrów czy firmowe wyjazdy integrujące. Przedsiębiorstwa, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom Millenialsów, będą miały dużo większe szanse na ich przyciągnięcie, wykorzystanie ich potencjału i umieszczenie na ścieżce kariery.