Jak stworzyć firmę, do której pracownicy chcą wracać?

Dobra atmosfera w firmie to dla większości pracowników wyznacznik atrakcyjnej oferty pracy. Dowiedz się, jak stworzyć pozytywne miejsce pracy, by zatrzymać i zachęcić do przyjścia tych najlepszych.

 

 

Aż 56 proc. ankietowanych w przeprowadzonym przez Monster Polska „Badaniu satysfakcji i preferencji wynagrodzeń” przyznaje, że najbardziej w miejscu pracy liczy się dla nich przyjazna atmosfera. Większą ilość wskazań miało tylko odpowiednio wysokie wynagrodzenie.

  • aranżacja miejsca pracy – coraz częściej biura wyposażone są w strefy ciszy i strefy rozmów. Wydzielenie stref w miejscu pracy wpływa na ograniczenie hałasu, który jest jedną z głównych przyczyn nieporozumień pomiędzy współpracownikami. Na znaczeniu zyskuje wyznaczenie w przestrzeni biurowej strefy, gdzie pracownicy mają możliwość wspólnego spożywania posiłków, a tym samym budowaniu i wzmacnianiu wzajemnych relacji.
  • benefity – chcąc zbudować dobrą atmosferę w zespole, należy pamiętać o wszystkich pracownikach. Niestety wciąż wielu pracodawców wyróżnia niektórych pracowników. Premie otrzymują tylko kluczowi pracownicy. Podobnie jest z świadczeniami pozapłacowymi. To wpływa na pogorszenie atmosfery w zespole.
  • pozytywne zarządzanie – umiejętność pozytywnego zarządzania sprzyja budowaniu trwałego zespołu. Jak udowodnili naukowcy z Center for Positive Organizational Scholarship na Uniwersytecie Michigan w USA, procesy twórcze w firmie są bezpośrednio związane z pozytywnymi emocjami pracowników. To one motywują i zmagają efektywność całej organizacji.
  • szybkie rozwiązywanie konfliktów – sztuka wychodzenia z konfliktów bywa trudna. W przypadku nieporozumień nie istnieje coś takiego, jak schemat działania. Dobrym początkiem do rozwiązania sporu pomiędzy pracownikami jest rozmowa z obiema stronami. Nawarstwiające się spory nie przynoszą żadnych korzyści.
  • elastyczny czas pracy – wprowadzenie elastycznych godzin pracy wpływa na lepsze samopoczucie pracowników. Brak sztywnego wyznaczenia godzin rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy powala pracownikom łatwiej łączyć życie prywatne z zawodowym.
  • integracja – imprezy okolicznościowe, wspólne wyjścia i wyjazdy pozwalają na zacieśnianie relacji pomiędzy pracownikami.
  • polityka zatrudnienia – przy prowadzeniu rekrutacji nowych pracowników istotny jest dobór nowo zatrudnionych osób pod kątem obecnego zespołu. Wbrew pozorom osoba o odmiennej kulturze może zaburzyć funkcjonowanie całego zespołu. Warto wziąć pod uwagę system poleceń – w Polsce funkcjonuje on w 1,8 proc. przedsiębiorstw, dla porównania za granica już 11,3 proc. firm.

 

Najprościej mówiąc, pozytywną atmosferą w miejscu pracy należy po prostu stworzyć. Choć proces ten wymaga czasu, zaangażowania i chęci zespołu oraz nakładów finansowych, to warto go wprowadzić od zaraz. W końcu to inwestycja w przedsiębiorstwo.