Jak work-life balance wzmacnia produktywność pracowników?

Badanie przeprowadzone przez Corporate Executive Board (reprezentującą 80% najlepszych firm
z listy Fortune 500), pokazuje całkiem wyraźnie, że work-life balance ma wpływ na jakość pracy: osoby,
które posiadają dobrą równowagę pomiędzy życiem osobistym a zawodowym pracują o 21% „ciężej”
niż te, które nie radzą sobie z zachowaniem balansu w życiu. Skąd bierze się ten dodatkowy wysiłek? Z
poczucia, że mają siły, chęć i energię do większego zaangażowania się w swoje obowiązki, a także, że firma
o nich dba. Co więcej, to poczucie – że pracodawca wspiera ich w zachowaniu odpowiedniego balansu, nie
wymaga zostawania po godzinach czy w weekendy, ułatwia elastyczne podejście do miejsca czy czasu
pracy - zwiększa ten poziom lojalności względem organizacji i jest jednym z kluczowych czynników
sprawiających, że pracownik decyduje się zostać „na dłużej” w danej firmie.


Zasada jest prosta: pracownicy odwdzięczają się takim traktowaniem, jakiego sami
doświadczają ze strony pracodawcy. Jeśli mają poczucie, że pracodawca chce stworzyć dla nich
środowisko, w którym są traktowani w optymalny dla siebie sposób, będą czuli się zobowiązani
zachowywać podobnie w stosunku do firmy, tj. odwdzięczać się większym zaangażowaniem, satysfakcją
z pracy i koleżeńskimi zachowaniami.

Zaangażowani w ten sposób pracownicy są o 28% bardziej produktywni niż ci, którzy nie
odczuwają wsparcia pracodawcy w zachowaniu work-life balance. Niestety, obszar ten jest dość mocno
niezagospodarowany przez pracodawców, którzy nie doceniają wpływu jakościowego życia pracowników
na wykonywane przez nich obowiązki. Z tego powodu jedynie 31% pracowników jest zaangażowanych,
gdyż czuje się odpowiednio zaopiekowanymi. 51% jest niezaangażowanych, a 17,5% aktywnie nie chce
się angażować.

Jak zmienić ten trend?

Wprowadzeniem niewielkich, ale znaczących zmian w podejściu do pracy, ale także zrozumieniem,
że samymi chęciami nie można zdziałać wszystkiego: pracownicy muszą również wyjść pracodawcy
naprzeciw i spotkać się z nim w połowie drogi. W końcu firma może dać pracownikowi jedynie narzędzia
umożliwiające podniesienie jakości jego czasu wolnego, ale nie może zmusić go do skorzystania z nich.

Światowy Dzień Roweru 3
Zaangażowani w ten sposób pracownicy są o 28% bardziej produktywni niż ci, którzy nie
odczuwają wsparcia pracodawcy w zachowaniu work-life balance. Niestety, obszar ten jest dość mocno
niezagospodarowany przez pracodawców, którzy nie doceniają wpływu jakościowego życia pracowników
na wykonywane przez nich obowiązki. Z tego powodu jedynie 31% pracowników jest zaangażowanych,
gdyż czuje się odpowiednio zaopiekowanymi. 51% jest niezaangażowanych, a 17,5% aktywnie nie chce
się angażować.
Wprowadzeniem niewielkich, ale znaczących zmian w podejściu do pracy, ale także zrozumieniem,
że samymi chęciami nie można zdziałać wszystkiego: pracownicy muszą również wyjść pracodawcy
naprzeciw i spotkać się z nim w połowie drogi. W końcu firma może dać pracownikowi jedynie narzędzia
umożliwiające podniesienie jakości jego czasu wolnego, ale nie może zmusić go do skorzystania z nich.


Jednak są też narzędzia, które pomogą poprawić jakość samej pracy i ułatwić pogodzenie jej
z życiem prywatnym. Warto przemyśleć wprowadzenie ich w firmie!

A/ Zachęcaj pracowników do brania przerw w pracy lub zmiany otoczenia (na przykład pracy w pokoju rekreacyj-
nym) – pomaga to w skupieniu się na nowo

B/ Wprowadź elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej – pracownicy bardziej doceniają pracodawców,
którzy ufają im, że wiedzą, jak rozporządzać swoim czasem i zadaniami. Praca zdalna pozwala na łączenie życia
prywatnego i zawodowego w bezstresowy sposób, a także umożliwia zaoszczędzenie czasu i pieniędzy na
dojazdach do biura;

C/ Przeciwdziałaj wypaleniu zawodowemu poprzez zachęcanie do urlopu. Możesz pójść śladami Netflixa i wprow-
adzić nielimitowaną liczbę dni urlopowych, naszym śladem – VanityStyle – i zaoferować dodatkowe dni urlopu
stażowego, przysługujące dopiero po wykorzystaniu kodeksowego, a do tego wprowadzić zasadę, że do każde-
go dwutygodniowego urlopu przysługuje dopłata w ramach tzw. „wakacji pod gruszą;

D/ Oferuj dni wolne również na pracę wolontariacką. Będzie to dobrze widziane zarówno przez firmę (jako
wizerunkowe działanie w ramach CSR), ale też i pracowników (zwłaszcza z pokolenia Y i Z, które bardziej są
zmotywowane możliwością zrobienia czegoś dobrego dla społeczeństwa i planety niż jedynie samym
wynagrodzeniem);

E/ Innym dobrym pomysłem jest oferowanie kart sportowych czy narzędzi uczących uważności lub medytacji:
w naturalny sposób podnoszących jakość czasu wolnego poprzez obniżenie poziomu stresu w organizmie,
wyciszenie umysłu, podwyższenie poziomu endorfin, prewencję chorób i depresji;

F/ Pamiętaj, żeby zmian nie wprowadzać również jedynie wśród specjalistów, ale też wśród kadry zarządzającej:
niech standardem stanie się, by nie kontaktować się z pracownikami po godzinach pracy i w weekendy, a za
nadgodziny albo wypłacać dodatkową pensję, albo pozwalać odbierać dni wolne;

G/ Dobrym trendem w zarządzaniu zespołem tak, by odczuwał wsparcie pracodawcy i jednocześnie wiedział, że
jest traktowany po partnersku, jest też skupienie się na rozmowach i ocenianiu pracy po efektach. 1)
Rozmowach, które pozwolą sprawdzić, kto w zespole jest przeciążony i pomóc mu w efektywniejszym
rozplanowaniu zadań. 2) Ocenianiu pracy po efektach, czyli produktywność versus czas pracy. Pracodawcy
często przykładają zbyt dużą wagę do tego, by pracownicy „przesiedzieli” równe 8 godzin przy biurku zamiast
pozwalać im rozplanować pracę samodzielnie. Niektórzy na ukończenie zadań potrzebują 5. godzin, inni 9.
Pracodawca powinien oceniać pracę po dotrzymanych deadline’ach i wykonanych zadaniach, zamiast samych
godzinach włączonego komputera;

H/ Tak samo, jak każdy ma inne tempo pracy, tak samo każdy jest też – generalizując – inny i dlatego podejście do
work-life balance powinno być zindywidualizowane względem każdego pracownika. Jednemu będzie bardziej
zależało na elastycznym czasie pracy, drugiemu na możliwości przyprowadzenia zwierzaka do biura, trzeciemu
na puli benefitów dla rodziców, tj. dofinansowaniu do żłobka czy możliwości wyjścia wcześniej, by móc odebrać
dziecko ze szkoły

Jak dowiedzieć się, czego potrzebuje –
indywidualnie – każdy pracownik?

Prawie połowa badanych pracowników nie została nigdy zapytana o to, jakie benefity chciałaby otrzymywać, a które usprawniłyby jej pracę oraz faktycznie wsparły w utrzymaniu – czy też stworzeniu od zera – jakościowego work-life balance. Zaledwie 12% zostało skonsultowanych przez Dział HR w ich organizacjach.

Jeśli chcesz sprawdzić, jakie zmiany w ofercie benefitów w Twojej firmy będą miały rzeczywisty, przekładalny na zwiększenie produktywności o jedną piątą, a nawet jedną czwartą sens… musisz skonsultować to bezpośrednio z Twoimi pracownikami. Taka firma jest firmą przyszłości: firmą, gdzie to ludzie są jej największą zaletą i decydują o jej
sukcesie.


Dzięki zdrowemu, wspierającemu środowisku pracy nie tylko naturalnie podniesiesz produktywność pracowników dzięki zadbaniu o ich poczucie spełnienia we wszystkich obszarach życia i ułatwieniu pogodzenia ich ze sobą, ale też przyczynisz się do ogólnego podniesienia wydajności całej firmy. Jak? Przyciągając i utrzymując talenty, zachęcone ofertą nowoczesnych, elastycznych benefitów, które traktują pracownika jak partnera.

 

1 https://www.worktolive.info/blog/the-scientific-link-between-work-life-balance-employee-engagement-and-productivity

2 https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/3/2010/10/millennials-confident-connected-open-to-change.pdf
3 https://www.insightsforprofessionals.com/hr/talent-management/why-your-workforce-isn%E2%80%99t-working