Jak zadbać o zadowolenie pracowników

01 czerwiec / Biznes

Najważniejszy kapitał każdej firmy powinni stanowić jej pracownicy. Nie bez powodu mówi się, że dobry i lojalny pracownik to skarb. Odpowiednio doceniony i zmotywowany podwładny będzie pracował z większym zaangażowaniem, a równocześnie będzie realizował swoje ambicje zawodowe, co ma znaczący wpływ na efektywność całego przedsiębiorstwa.

Dlatego tak kluczowe znaczenie ma dbanie pracodawcy o spełnianie zróżnicowanych potrzeb pracowników oraz dopasowanie do nich stosowanego przez przełożonego stylu zarządzania i motywowania. Coraz częściej postać szefa-tyrana wypierana jest przez pracodawcę, będącego partnerem w rozmowie z pracownikami o kierunku rozwoju firmy. W jaki sposób zatem zadbać o zadowolenie pracownika?

  • Stabilność zatrudnienia – rozumiana jako stałe zatrudnienie, na podstawie bezterminowej umowy o pracę;
  • Odpowiednie wynagrodzenie – wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zajmowanego stanowiska pracy, zaangażowania pracownika w wykonywanie obowiązków oraz poziomu skomplikowania powierzonych zadań, a także związanej z nimi odpowiedzialności;
  • Benefity pozapłacowe – świadczenia dodatkowe dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika: karty sportowe (np. FitProfit i FitSport), kupony rabatowe do kina i teatru (np. CinemaProfit) czy możliwość wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych;
  • Szkolenia i kursy – inwestycja w rozwój zespołu jest nie tylko przejawem dbałości o spełnienie jego zawodowych aspiracji, lecz także sposobem na rozwój i wzrost efektywności firmy;
  • Dopasowany system motywacyjny – każdy pracownik jest inny i w związku z tym ma też różne potrzeby, dlatego warto w zakresie podejmowanych działań z systemu motywacyjnego uwzględnić możliwość wyboru przez pracownika określonych elementów motywacyjnych;
  • Constant feedback – na bieżąco udzielana informacja zwrotna na temat efektów pracy jest szczególnie doceniana przez młode pokolenie, tzw. millenialsów;
  • Docenianie na większym forum – chwalenie oraz nagradzanie w obecności koleżanek i kolegów z pracy to dodatkowy prestiż i motywacja do działania;
  • Branie pod uwagę opinii pracowników – zarówno w kwestiach rozwoju jego ścieżki zawodowej w miejscu pracy, jak także w sprawach dotyczących kierunku rozwoju i planów przedsiębiorstwa;
  • Integracja – nic tak nie łączy zespołu, jak wspólna zabawa, która bezpośrednio wpływa także na zadowolenie pracownika i wzrost zaangażowania pracowniczego;
  • Dobra atmosfera – przyjaźnie nastawiony pracodawca i zgrany zespół to jeden z głównych powodów chęci codziennego przychodzenia do pracy.

Umiejętne słuchanie i odpowiadanie na potrzeby pracowników to działania wewnątrz przedsiębiorstwa, które przynoszą realne korzyści dla pracodawcy w zakresie budowania swojej marki „na zewnątrz”. Pozwalają one na realizację idei employer brandingu przy zaangażowaniu niewielkich środków finansowych.