Jak zatrzymać talenty w firmie?

10 luty / Biznes

Wraz z nastaniem rynku pracownika pojawiła się konieczność zabiegania o zdobycie i utrzymanie wartościowych kadr. W jaki sposób zapobiec odchodzeniu z firmy najcenniejszych specjalistów? To jeden z poważniejszych problemów pracodawców, szczególnie że obecnie wykwalifikowana kadra stanowi towar deficytowy. Jak zatem zatrzymać talenty w firmie?

Obawa przed odejściem utalentowanych pracowników do konkurencji to obecnie jedno z największych zmartwień kadry kierowniczej. Dodatkowo, podejmowane próby zaniechania tej sytuacji często nie przynoszą oczekiwanych skutków. Stosowanie doraźnych rozwiązań finansowych, przeważnie podyktowanych nagłymi impulsami z rynku, jedynie zaburza strukturę płac oraz działa demotywująco na osoby zatrudnione przed nastaniem rynku pracownika. Wzajemne przelicytowywanie się firm wysokością oferowanego wynagrodzenia oraz brak poczucia presji związanej z utratą zatrudnienia sprawiają, że nawet niewielka korzyść finansowa staje się powodem do podjęcia decyzji o zmianie pracy. Jak więc powstrzymać ten mechanizm?

Właściwy człowiek na właściwym miejscu

Zarządzanie talentami rozpoczyna się już podczas procesu rekrutacyjnego. Właściwy pracownik to nie tylko osoba posiadająca wymagane umiejętności, ale przede wszystkim pasująca kulturowo do przedsiębiorstwa. Według przeprowadzanych badań, 80% rotacji pracowniczych podyktowane jest niedopasowaniem i brakiem tzw. chemii na linii pracownik – firma. Przyjęcie strategii poszukiwania potencjału, pożądanej postawy oraz osobowości zamiast twardych kompetencji – stanowi klucz do sukcesu długoletniej współpracy.

Inwestycja w rozwój

Zaangażowanie pracownika w wykonywane obowiązki jest nieodzownie powiązane z perspektywami jego rozwoju w danym przedsiębiorstwie. Skuteczność działańukierunkowanych na rozwój jest zależna od interaktywności tych procesów. Stąd wynika konieczność podjęcia dialogu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w celu nawiązania więzi opartej na wspólnych wartościach i zainteresowaniach z celami biznesowymi organizacji. Zadaniem przedsiębiorstwa jest zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi pracowników oraz zapewnianie im wsparcia w tym temacie. Rozmowa o potrzebach rozwojowych pracownika to jasny komunikat, że dotychczasowe starania podwładnego zostały docenione oraz stanowi informację zwrotną na temat poziomu jego umiejętności i postrzegania przez firmę jego potencjału.

Skuteczna motywacja

Odpowiednia motywacja pracowników wpływa nie tylko na efektywność ich pracy, lecz także przynosi korzyści dla całego przedsiębiorstwa. W kontekście rekordowo wysokiego poziomu rotacji na rynku pracy zaś jest skuteczną metodą na zatrzymanie najlepszych specjalistów w firmie. Istotne jest, aby podejmowane w tym celu działania dopasować do potrzeb konkretnych pracowników. Wiedza na temat sposobów motywowania poszczególnych członków zespołu pomoże zatrzymać ich w przedsiębiorstwie i uczynić przyszłymi liderami.

  • wzmacniaj poczucie sprawczości – w odnoszeniu sukcesów pracowniczych ważne jest poczucie kontroli podwładnego nad przebiegiem swojej pracy. Angażuj swoich pracowników w podejmowanie decyzji odnośnie przebiegu ich kariery zawodowej oraz dotyczących kierunku rozwoju przedsiębiorstwa;
  • nagradzaj – zauważanie, docenianie osiągnięć oraz regularne nagradzanie to jedna z najpotężniejszych strategii retencji kadr. Publicznie wyrażaj uznanie dla sukcesów pracowników podczas spotkań całego zespołu. Wprowadź odpowiednie gratyfikacje finansowe (podwyżka, premia) oraz benefity pozapłacowe (karty sportowe, np. FitProfit i FitSport, kupony rabatowe do kina i teatru, np. QlturaProfit);
  • zapewniaj wyzwania – szansa rozwoju zawodowego jest niezmiernie istotna z punktu widzenia pracowników. Pozwól pracownikom realizować projekty, które pozwolą im na zdobycie nowych kompetencji oraz zagwarantuj regularne szkolenia;
  • wspieraj – jakość relacji pracowników z przełożonymi determinuje poziom satysfakcji z pracy. Spotykaj się ze swoimi podwładnymi, żeby omówić ich postępy – to pozwoli im poczuć się ważna częścią zespołu. Stwórz pozytywne oraz motywujące środowisko pracy.