Jak zbudować i utrzymać motywację pracowników?

20 lipiec / Biznes

Rynek pracownika to rynek idealny dla pracownika oraz kandydata na pracownika. Tutaj wszystko toczy się wokół nich – oni wybierają, czy i na jakich warunkach zamierzają pracować. Pracodawcom pozostaje rywalizacja o najlepszych kandydatów.

Firmy prześcigają się w pomysłach, które mają zachęcić kandydatów do tego, by zatrudniali się właśnie u nich. W procesie przyciągania talentów do przedsiębiorstwa, nie wolno zapominać jednak o już zatrudnionych. Dogadzanie nowym pracownikom nie powinno negatywnie odbijać się na tych z wieloletnim stażem pracy. Rozczarowanie postawą pracodawcy i jego ignorancja w stosunku do oddanych pracowników może stać się przyczyną ich odejścia z dotychczasowego miejsca pracy i zatrudnienia się na lepszych warunkach w innej organizacji. W jaki sposób tego uniknąć?

Motywacja ma znaczenie

Rozwiązaniem jest: skuteczna motywacja! Pierwszym krokiem jest zadbanie o podstawy, czyli odpowiedniej wysokości wynagrodzenie. Do standardów zapewnianych pracownikom zaliczają się obecnie również benefity – prywatna opieka medyczna, karty sportowo-rekreacyjne (np. FitProfit i FitSport), dodatkowe płatne dni wolne, kursy i szkolenia. Nie są one nowością, a standardem. Co w takim razie pracodawca może jeszcze dać? Pracownikom zależy na poczuciu bycia ważnym dla firmy, docenianiu przez przełożonego, byciu chwalonym za osiągane sukcesy. W oparciu o te czynniki powstaje dobra relacja pomiędzy przełożonym a pracownikami. Do tematu doceniania nie można jednak podejść szablonowo, inne potrzeby będzie miał nowo zatrudniony pracownik, a zupełnie odmienne osoba pracująca w danym przedsiębiorstwie kilka lub kilkanaście lat. Ważne jest indywidualne podejście i szczera rozmowa.

Wsparcie na start

Do tematu motywacji nowo zatrudnionego pracownika należy podejść już zupełnie inaczej. Nowa osoba w zespole potrzebuje czasu na aklimatyzację. W tym czasie szczególnie ważne jest wsparcie ze strony przełożonego. To pracodawca powinien zadbać o zbudowanie dobrej relacji z pracownikiem oraz zapewnić przychylność zespołu.

Budowanie lojalności pracowników przede wszystkim polega na umiejętnym zarządzaniu kulturą organizacyjną oraz stworzeniu wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, czyli takiego, z którego pracownicy są dumni. Sposobów na motywowanie jest wiele, jednak główne znaczenie ma indywidualne podejście do każdego pracownika. Warto zdać sobie sprawę, że kryzys zaangażowania w wypełniane obowiązki może zdarzyć się nawet najlepszym.