Kim jest mood manager?

13 wrzesień / Biznes

Na satysfakcję pracownika składa się wiele czynników – począwszy od kwestii związanych z wynagrodzeniem i benefitami, poprzez możliwość realizacji swoich ambicji i rozwoju zawodowego, aż po atmosferę, która panuje w firmie. Mood manager ma odpowiadać za ostatnią z wymienionych sfer, dbając o dobry nastrój pracowników.

Kierownik ds. dobrego samopoczucia

Tak właśnie należałoby przetłumaczyć nazwę wspomnianego stanowiska na język polski. Mood manager nie musi jednak zostać zatrudniony na etat – tę funkcję mogą pełnić rotacyjnie ochotnicy spośród firmowej załogi. Głównym zadaniem mood managera jest dbanie o dobry nastrój pracowników i tworzenie sprzyjających warunków do integracji i pogłębiania więzi personelu. Przykładowymi zadaniami kierownika ds. dobrego samopoczucia jest organizowanie czasu w przerwach od pracy, spotkań z interesującymi gośćmi, wyjazdów integracyjnych oraz zapewnianie rozrywki.

Jego rola i zakres obowiązków ulega zwiększeniu w sytuacji, gdy pogarsza się atmosfera w firmie. Wówczas mood manager powinien zlokalizować źródło problemu i znaleźć rozwiązanie, które podniesie satysfakcję załogi. Do najczęstszych problemów z którymi musi radzić sobie osoba na tym stanowisku należą konflikty w zespole, problemy osobiste pracowników oraz brak motywacji do pracy. Godzenie zwaśnionych członków zespołu i kreowanie pozytywnej atmosfery wymaga sporego wyczucia i empatii. Mood manager musi działać skutecznie i szybko, gdyż konflikty w gronie pracowników rzutują na niższą efektywność pracy i, jeśli nikt nie zapobiegnie ich eskalacji, mogą znacząco pogorszyć wyniki firmy.

Wsparcie dla lidera

Kierownik ds. dobrego samopoczucia stanowi więc istotną pomoc dla szefa, który również powinien dbać o przyjazną atmosferę w grupie. To właśnie przełożeni mają największy wpływ na nastrój panujący w firmie. Kreują go nie tylko poprzez decyzje dotyczące pracowników (podwyżki, awanse, zwolnienia etc.), ale również swoim codziennym zachowaniem. Umiejętność odpowiedniego wyrażania emocji i komunikacji z pracownikami to jedne z najistotniejszych kompetencji, które powinien posiadać dobry menadżer. Mood manager może okazać się cennym wsparciem dla szefa, który wykazuje we wspomnianym obszarze pewne braki lub wskutek nadmiaru obowiązków nie może być dostatecznie blisko swojego personelu.

Mood manager w praktyce

Chociaż kierownik ds. dobrego samopoczucia to stosunkowo nowe stanowisko, istnieją firmy, które stosują wspomniane rozwiązanie kadrowe już od jakiegoś czasu. Wśród personelu serwisu Ceneo mood manager funkcjonuje już od 3 lat. Przechodnia funkcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a poszczególni pracownicy muszą czekać w kolejce, aż przypadnie im wspomniane stanowisko. Kolejni kierownicy ds. dobrego samopoczucia wyróżniają się dużą kreatywnością, organizując między innymi włoskie śniadania, czekoladowe warsztaty czy profesjonalny masaż biurowy. W firmie Future Processing aktywnie działa natomiast 6-osobowy sztab mood managerów. Istotną rolę odgrywa również wewnętrzna platforma komunikacyjna, na której pracownicy umieszczają pozdrowienia, żarty, a także chatują. Zespół mood managerów organizuje także olimpiady i konkursy dla całej firmy, w których uczestniczy średnio ponad 60% pracowników.