Po co pracownikowi poczucie własnej wartości?

04 sierpień / Biznes

Rozwijanie poczucia własnej wartości wśród pracowników przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa: podwładni są bardziej zaangażowani w pracę, bardziej samodzielni, czują się docenieni oraz gotowi nabywać nowe umiejętności. To inwestycja, która się opłaci!

Gdyby zapytać pracodawców, jakie cechy najbardziej doceniają w pracownikach, większość z nich odpowiedziałaby, że zależy im na zatrudnianiu osób pewnych siebie i zdecydowanych w działaniu. Niektórzy uważają, że te cechy zarezerwowane są tylko dla nielicznych. Na szczęście nie jest to prawda! Poczucie własnej wartości można w sobie wykształcić oraz wzmocnić. Dużą rolę w tym procesie odgrywa wsparcie ze strony pracodawcy. Jeśli zostaną zapewnione odpowiednie warunki, sprawnie zorganizowana praca będzie podnosiła samoocenę pracownika, dzięki czemu z kolei będzie bardziej chętny do rozwijania umiejętności.

Osoby o wysokim poczuciu własnej wartości:

  • zdecydowanie lepiej radzą sobie w nowych sytuacjach,
  • wykazują większą skuteczność działania,
  • są mocniej zaangażowani w pracę i bardziej samodzielni,
  • są w stanie naprawiać własne błędy i zdobywać nowe umiejętności,
  • są lepiej przygotowani do działania w trudnych warunkach.

W jaki sposób pracodawca może wspierać pracowników oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości? Oto kilka zasad, które każdy przełożony powinien wdrożyć w swojej firmie:

  1. Podnoś poczucie wartości pracowników – chwal swoich podwładnych, okazuj im szacunek, krytykuj (ale tylko konstruktywnie), wspieraj oraz służ radą;
  2. Słuchaj i reaguj – wysłuchaj problemu i w razie potrzeby doradź lub udziel wsparcia, okaż współczucie i zrozumienie, a przede wszystkim doceniaj i ciesz się sukcesami pracowników;
  3. Zachęcaj do aktywności – poproś pracownika o pomoc i zachęć do wyrażenia swojego zdania, przedstawienia pomysłu. Firmowe burze mózgów to świetna okazja na sprawdzenie kreatywności podwładnych;
  4. Dziel się informacjami – powierzaj pracownikom zadania przewyższające aktualny zakres obowiązków, wysłuchuj ich propozycji rozwiązywania problemów, rezerwuj sobie czas na spotkanie z pracownikami, podejmuj na forum ważne dla firmy tematy;
  5. Wspieraj i ufaj – wskazuj kierunek, podpowiadaj i dziel się wiedz, ale nie wyręczaj pracowników w powierzonych im zadaniach.

Zadowolony i mający poczucie własnej wartości pracownik będzie cechował się większą efektywnością pracy oraz większym zaangażowaniem w rozwój przedsiębiorstwa. Bardzo dobra praktyką jest podnoszenie nie tylko kwalifikacji zawodowych pracownika, lecz także dbanie o jego rozwój osobisty – poprzez szkolenia z budowania poczucia własnej wartości oraz wzmacniania wytrwałości w dążeniu do sukcesu. Te same cechy powinien wyrabiać w sobie każdy lider czy menadżer. Badania dotyczące porażek w biznesie pokazują, że ich przyczyną jest bardzo często lęk pracodawcy przed podejmowaniem decyzji. Jako osoba zarządzająca zespołem musisz pracować nad poczuciem własnej wartości oraz doskonalić swoją wiedze na temat budowania relacji pomiędzy przełożonym i pracownikiem. W ramach Holistycznej Akademii Biznesu VanityStyle (www.hab.edu.pl) zapraszamy na cykl szkoleń „Komunikacja – łatwizna czy wyzwanie?”, dzięki którym dowiesz się, jak budować zaufanie, wspólnotę i zaangażowanie. Oto klucz do sukcesu Twojej firmy!