Pracownicy przychodzą do firmy, ale odchodzą od szefa

20 kwiecień / Biznes

Nie bez powodu mówi się, że człowiek wybiera swoją pracę, biorąc pod uwagę opinie o przyszłej firmie, a odchodzi z powodu szefa. Dobre relacje z przełożonym to jeden z najważniejszych elementów determinujących zadowolenie. Z kolei złe stosunki są jedną z głównych przyczyn, dla których pracownik podejmuje decyzję o zmianie zatrudnienia. W kontekście rynku pracownika i sytuacji, gdy coraz trudniej zwabić wykwalifikowanych kandydatów, wzrasta ryzyko utraty specjalistów.

W pracy przeważnie spędzamy 8 godzin dziennie pięć razy w tygodniu. Naturalnym jest, że atmosfera w firmie ma ogromny wpływ na ogólne samopoczucie, a nawet stan psychiczny. Konflikty, a w szczególności te z przełożonym, stresują, wyprowadzają z równowagi, prowadzą do depresji i szkodzą karierze zawodowej. Ponadto przekładają się na efektywność całego zespołu oraz są kluczowym elementem motywującym do podjęcia decyzji o zmianie pracy.

Co prawda, niezmiennie od lat najczęstszymi powodami odejścia pracowników jest niezadowolenie z wynagrodzenia i pakietu benefitów (42 proc. badanych) oraz brak możliwości rozwoju zawodowego (23 proc. wskazań). Jednak jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych przez Hays Polska, na znaczeniu zyskuje także czynnik bezpośredniego przełożonego lub współpracowników, który wpływa na komfort i atmosferę pracy – w 2016 roku na tę odpowiedź wskazało 6 proc. ankietowanych, zaś w ubiegłym roku już 9 proc. Wzrost ten potwierdza, że jakość relacji przenosi się bezpośrednio na podejmowanie decyzji zawodowych: dobre relacje podnoszą efektywność, a złe mogą przyczynić się do spadku satysfakcji oraz odejścia kluczowych pracowników.

Jaki szefem nie być!?

Zatrzymanie talentów w firmie jest obecnie jednym z najtrudniejszych wyzwań, z którymi muszą mierzyć się organizacje. Satysfakcja z pracy zależna jest od relacji i atmosfery panującej w zespole. W tym kontekście duże znaczenie odgrywa postawa przełożonego. To od niego zależy, czy pracownik ma poczucie, że się rozwija i podejmuje nowe wyzwania. Ważna jest także efektywna komunikacja oraz regularne udzielanie informacji zwrotnej. Warto przy podejmowaniu istotnych dla firmy decyzji, które mogą wpłynąć na prace zatrudnionych, brać pod uwagę zdanie pracowników. Jeśli przełożony nie spełnia tych oczekiwań, to w konsekwencji powstaje problem demotywacji, złej atmosfery, niskiej efektywności i podwyższonej rotacji. A jakie czynniki przyczyniają się do takiej sytuacji?

  • Niedostępność – natłok spotkań, służbowych obowiązków i wyjazdów nie powinien być przyczyną braku czasu dla pracowników. Nawet najbardziej kompetentne osoby potrzebują kontaktu z szefem, m.in. przy podjęciu trudnych decyzji czy akceptacji budżetu. Nieosiągalność przełożonego nie tylko zaburza pracę zespołu, ale może też rodzić frustracje.
  • Nadmierna kontrola – nikt nie lubi być bez przerwy nadzorowany. Taka sytuacja w kontekście zawodowym może być odczytywana jako brak zaufania. Co więcej, obniża ona morale zespołu, prowadzi do gorszej wydajności oraz stopniowej utraty pewności siebie względem posiadanych umiejętności.
  • Skupianie się na błędach – zdarzają się szefowie, którzy korzystają z każdej z okazji, aby wytknąć pracownikom pomyłkę – takie podejście nie jest korzystne. Dużo bardziej motywują pochwały dobrych zachowań. W budowaniu dobrych relacji z zatrudnionymi należy koncentrować się na sukcesach i pozytywnych aspektach współpracy.
  • Docenianie sukcesów – chwalenie pracowników za ich osiągnięcia pomaga w utrzymaniu wysokiej wydajności oraz satysfakcji. Warto dostrzegać indywidualny wkład we wspólny sukces. Zadowoleni pracownicy to największy atut firmy!

Pracodawcy powinni być świadomi, że jeśli nie wprowadzą w swojej organizacji metod zarządzania, które korzystnie wpływają na pracowników, to w perspektywie kilku lat mogą mieć poważne problemy kadrowe.