Smart working, czyli elastyczność w cenie

01 marzec / Biznes

Benefity pozapłacowe zyskują na coraz większej popularności jako jedna z najbardziej docenianych przez pracowników korzyści wynikających ze stosunku pracy. Według danych Future Workplace na czołowym miejscu listy pożądanych świadczeń pozapłacowych znalazła się również elastyczność. Jednak, w oparciu o skalę międzynarodową, elastyczny model pracy oferuje jedynie 1/3 firm. Czy na polskim rynku pracy doceniany jest smart working?

Smart working to model biznesowy, według którego obowiązki służbowe wykonywane są w miejscu i czasie wybranym przez pracownika i uzgodnionym wcześniej z pracodawcą. Jak wynika z pierwszego tego typu projektu badawczego w Polsce, który został zrealizowany przez Mikomax Smart Office we współpracy z ABSL, wiodący pracodawcy już wdrażają takie rozwiązania. Co więcej, z tego tytułu mogą liczyć nie tylko na wymierne korzyści w postaci optymalizacji kosztów działania przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim w postaci zwiększenia efektywności, kreatywności, a także zaangażowania w wykonywane zadania i łatwiejszego łączenia życia prywatnego z obowiązkami zawodowymi.

Praca z domu?

Smart working bywa mylnie rozumiany jako praca w domowym zaciszu czy w pobliskiej kawiarni, stanowiąca alternatywę lub uzupełnienie pracy przy służbowym biurku. A tymczasem zmiany w przedsiębiorstwach wdrażających takie rozwiązanie powinny również dotyczyć reorganizacji sposobu, w jaki korzystamy z biura. Pod słowem elastyczność rozumiane są także stanowiska umożliwiające bardziej ergonomiczną pracę w pozycji stojącej czy możliwość swobodnego przemieszczania się po biurze i wyboru strefy, która najbardziej odpowiada aktualnym potrzebom pracownika. Głównym założeniem modelu smart workingowego jest stworzenie przestrzeni, która zapewni najbardziej optymalne warunki do realizacji obowiązków oraz która korzystnie wpłynie na komfort oraz motywację zespołu. W końcu samopoczucie pracowników jest kluczem do sukcesu firmy.

Idea elastyczności

Warto podkreślić, że elastyczna forma pracy nie opiera się jedynie na zmianach na poziomie infrastruktury, ale jest formą filozofii kierowania zespołem. Aby móc czerpać w pełni z korzyści związanych z koncepcją smart working, należy skupić się na rozwijaniu w zespole odpowiednich umiejętności i postaw, takich jak: dzielenie się wiedzą, postawa proaktywna, zorientowanie na cel, sprawna komunikacja z użyciem kanałów wirtualnych. Równie istotne jest jasne określenie wartości oraz celów przedsiębiorstwa, zbadanie opinii oraz satysfakcji pracowniczej oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej. Całość procesu powinna opierać się na współpracy oraz komunikacji pomiędzy wszystkimi członkami zespołu. Zapewnienie odpowiednich narzędzi oraz organizacja pracy w nowym modelu są celami drugorzędnymi.

Efekt wow!

Jak wykazali badacze brytyjskiego Exeter University w modnych do niedawna przestrzeniach typu open space komfort pracy spada nawet o 30 proc., a efektywność o 15 proc. Z tego powodu właśnie większość osób pracujących w biurach zaaranżowanych w ten sposób część swoich obowiązków służbowych zabiera do domu, ponieważ nie jest w stanie efektywnie skupić się w miejscu pracy. Z kolei badanie Variazioni przeprowadzone na grupie tysiąca pracowników i menedżerów wykazało, że każdy z nich na smart working zyskał średnio 11 godzin w ciągu pół roku, a aż 94 proc. menedżerów przyznało, że zmiany wiązały się ze wzrostem lub utrzymaniem poziomu efektywności pracy.