Społeczna odpowiedzialność biznesu w VanityStyle

21 wrzesień / Biznes
  • Czym jest w Państwa ocenie społeczna odpowiedzialność biznesu?

To jedna z najważniejszych praktyk, jaką dziś powinna prowadzić świadoma firma. Kluczem bowiem jest zrozumienie, że CSR nie jest działalnością dodatkową czy dającą lepsze samopoczucie, ale koniecznym elementem strategii. Każda firma czy instytucja bez względu na swoją wielkość czy branżę, w której działa, wywiera wpływ na otoczenie. Ważne jest, aby tym wpływem zarządzać w świadomy i odpowiedzialny sposób. Wymaga to zaangażowania liderów, włączenia celów CSR w operacje biznesowe i współpracy całego zespołu. To wszystko przyczynia się do wytworzenia wartości zarówno dla biznesu i dla społeczeństwa. Idea wywierania pozytywnego wpływu społecznego przyświecała nam – całemu VanityStyle – już od samego początku, zarówno przy budowaniu oferty produktowej, ustalaniu zasad współpracy z naszymi partnerami, układaniu programów wellbeingowych dla pracowników oraz przy tworzeniu autorskiego, firmowego programu wolontariackiego, dzięki któremu pracownicy wspólnie z firmą mogą pomagać potrzebującym i realizować się w obszarze CSR.Zgodnie z naszą misją, chcemy robić coś dobrego dla społeczeństwa. Inspirujemy ludzi do budowania zdrowych nawyków, wspierając ich kondycję psychofizyczną. Mamy świadomość, że nasze działania mają wpływ na naszych klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników i czujemy się za nich odpowiedzialni. Rozwijając ofertę produktową, m.in. karty sportowe FitProfit/FitSport, platformę online Strefa VanityStyle czy vouchery kulturalne QlturaProfit, odpowiadamy na potrzeby związane z różnymi obszarami dobrostanu. Tym samym wspieramy klientów w dbaniu o pracowników oraz w promocji aktywności fizycznej i zdrowia mentalnego. Dodatkowo nie zapominamy o działalności pozabiznesowej. Nie tylko regularnie oferujemy wsparcie pieniężne oraz rzeczowe organizacjom społecznym czy wdrażamy odgórnie rozwiązania ekologiczne w firmie, ale też działamy na rzecz edukacji w zakresie kompetencji miękkich, realizując projekty na rzecz klientów i partnerów, takie jak np. Holistyczną Akademię Biznesu. CSR to dla nas też otwartość na zmiany i nagłe potrzeby i szybkość reakcji w sytuacjach nieprzewidywalnych, jak działanie na rzecz pomocy w związku z wojną na Ukrainie poprzez organizacje cyklu webinarów „Emocje w obliczu trudnych wydarzeń”, wsparcie indywidualne pracowników, zbiórki finansowe i rzeczowe czy przekazanie karnetów sportowych dla dzieci uchodźców i ich rodzin.  

  • Jak VanityStyle dba o otoczenie, w którym działa? Tak, jeśli chodzi o pracowników, jak i społeczność lokalną i środowisko? 

Jeśli chodzi o społeczności lokalne i środowisko, wspieramy okoliczne fundacje i domy społeczne. Wdrażamy rozwiązania tzw. zielonego biura, oszczędzając energię, papier i wodę. Organizujemy warsztaty dla pracowników Propagujemy aktywność fizyczną wśród dzieci za pośrednictwem pracodawców, zwracając uwagę na istotny problem społeczny związany z brakiem ruchu i otyłością wśród najmłodszych grup wiekowych. W przypadku pracowników stawiamy przede wszystkim na holistyczne wsparcie zdrowia fizycznego i psychicznego, oferując m.in. bogaty pakiet benefitów w zakresie sportu, rekreacji, rozwoju, odżywiania, budowania odporności, redukcji stresu, możliwość udziału w programach dobroczynnych przeciwdziałania spadkowi nastroju a także codzienną, półgodzinną przerwę w pracy na złapanie oddechu, trening na siłowni, jogę, poczytanie książki, zagranie na PlayStation, praktykę uważności, medytację – dowolną aktywność, pozwalającą odpocząć od codziennego pędu.

  • Co pracodawca angażujący swoich pracowników do aktywności fizycznej za pośrednictwem Państwa programów wnosi do ich zawodowego życia? 

        Statystyki dotyczące polskiego rynku pracy są coraz bardziej niepokojące. Aż 31% pracowników umysłowych czuje wypalenie zawodowe, zaś sama Polska zajmuje niesławne 1 miejsce w Europie pod względem stresu w pracy. Tymczasem badania pokazują, że już około pół godziny dziennie aktywności sportowej poprawia nastrój o 30% w porównaniu z osobami niećwiczącymi i działa niczym antydepresant, obniżając poziom stresu i niepokoju. Aktywność sportowa niesie za sobą wiele dobroczynnego wpływu, zarówno na kondycję psychiczną, jak i fizyczne samopoczucie, m.in. obniża poziom absencji, wspiera pewność siebie, co przekłada się na lepszą pracę w zespole i większą kreatywność czy wreszcie obniża ryzyko wypalenia zawodowego. Gdy regularnie ćwiczymy, nie tylko rzadziej chorujemy, ale także jesteśmy w niższej grupie ryzyka, jeśli chodzi o poważne schorzenia w przyszłości.

  • Jakie korzyści pracodawcy czerpią z wdrażania w firmach rozwiązań podobnych do tych, które oferuje VanityStyle?

Stres i brak ruchu to czynniki, które przyczyniają się do rotacji i wysokich absencji pracowników. W 2021 roku z powodu chorób związanych ze zdrowiem mentalnym wystawiono zwolnienia lekarskie na ponad 25 mln dni absencji. Tymczasem specjaliści podkreślają, że dobra kondycja pracowników i dbanie o nią przez pracodawców przekłada się na wymierne korzyści, tj. na utrzymanie zdrowia pracowników, ich produktywność, zaangażowanie, obecność w pracy. 79% pracowników potwierdziło, że sport poprawia ich samopoczucie i efektywność w pracy. Inwestycja w świadczenia prozdrowotne zwraca się pracodawcom aż 2,5 razy - wpływa na silną kulturę organizacyjną, satysfakcję klientów, a także większe zyski! Dlatego właśnie naszą ofertę produktową opieramy na holistycznym podejściu do człowieka – aby zagospodarować obszary życia takie, jak aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, dobre emocje czy rozwój osobisty.