Sport najlepszym lekarstwem na stres w pracy

22 kwiecień / Biznes

Stres. To uczucie zna niemal każdy. Jak twierdzą specjaliści, w niewielkich dawkach działa mobilizująco na nasz organizm, jednak długotrwała ekspozycja na czynniki stresogenne może wywołać poważne schorzenia, w tym m.in. nerwicę, depresję, choroby serca i układu pokarmowego. Niestety, jak wskazują najnowsze badania, coraz częściej stresujemy się z powodów związanych z aktywnością zawodową.

Duża konkurencja na rynku pracy skutkuje coraz większymi wymaganiami stawianymi przed pracownikami, które niejednokrotnie przekraczają możliwości przeciętnego człowieka. Pracy jest zbyt dużo i zbyt mało czasu, zadania są niedopasowane do predyspozycji, umiejętności i wiedzy pracowników, a sytuację pogarsza dodatkowo brak stałych umów, niepewność zatrudnienia czy niskie płace. Takie warunki powodują stan napięcia psychicznego, nazywany popularnie stresem. Im większa rozbieżność między wymaganiami środowiska pracy a możliwościami i potrzebami pracowników, tym większy poziom odczuwanego przez nich stresu.

Stres odbija się na zdrowiu

Problem ze snem i koncentracją oraz nadmierne pobudzenie to tylko niektóre skutki stresu. W jego wyniku organizm może ujawniać dolegliwości fizyczne, takie jak: częste bóle głowy, mięśni karku, barków oraz okolicy krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa. Ponieważ objawy stresu mają tendencję do kumulowania się w czasie, w dłuższej perspektywie mogą doprowadzić do poważnych skutków zdrowotnych, takich jak nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego, depresja, nerwice, wypalenie zawodowe czy zwiększone ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową.

Napięcie trzeba rozładować!

Każdy z nas ma swój próg odporności na stres, po przekroczeniu którego nie jest w stanie pracować w sposób efektywny, przez co napięcie odczuwane jest jeszcze intensywniej. Niektórzy próbują łagodzić ten stan poprzez alkohol i inne środki odurzające, należy jednak pamiętać, że nie likwidują one przyczyn, a tylko pogłębiają problemy. Stres, który kumuluje się w naszym organizmie, działa destrukcyjnie zarówno na nasze ciało, jak i umysł, dlatego bardzo istotną kwestią jest znalezienie optymalnego sposobu na jego rozładowanie. Jak dowiedziono, jedną z najskuteczniejszych metod walki ze stresem, jest aktywność fizyczna.

Dlaczego sport?

Wiele badań naukowych potwierdza pozytywny wpływ uprawiania sportu na obniżenie poziomu stresu. Aktywność fizyczna nie tylko wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia, ale także dodaje energii, poprawia samopoczucie i przynosi odprężenie. Sport przyczynia się ponadto do prawidłowego funkcjonowania mózgu, zwiększa koncentrację i sprawność intelektualną. Z tego powodu osoby aktywne fizycznie lepiej radzą sobie w sytuacjach stresowych, łatwiej im zapanować nad podwyższonym tętnem, szybszym biciem serca i napięciem, ponieważ mają lepszą wydolność tlenową. Są one również bardziej odporne na pogorszenie stanu zdrowia wywołanego stresem. Sport pomaga ponadto w przezwyciężaniu negatywnych emocji, takich jak złość, smutek oraz lęk. Podczas intensywnego ruchu wydzielane są endorfiny, zwane także hormonami szczęścia oraz serotonina, która wpływa na odczuwanie przez nas zadowolenia. W poprawie nastroju najlepszy efekt przynoszą regularne ćwiczenia aerobowe lub aktywność na świeżym powietrzu.

Co ćwiczyć?

Sport powinien przede wszystkim sprawiać radość i dawać uczucie satysfakcji. Ważne jest również, aby dostosować aktywność fizyczną do aktualnego stanu zdrowia. Każda forma ruchu ma korzystny wpływ na zminimalizowanie lub wręcz zlikwidowanie stresu związanego z pracą, o ile jej uprawianie daje poczucie przyjemności i pozwala „rozładować się” fizycznie oraz emocjonalnie. Pływanie na przykład przyśpiesza pracę serca, a kojące działanie wody sprawia, że człowiek odpręża się, ma czas na przemyślenia i znalezienie sposobów na rozwiązanie problemów. Dobrą opcją są również długie wycieczki rowerowe lub Nordic Walking, które dają okazję do pooddychania świeżym powietrzem. Warto również zainteresować się jogą, w której ideę wpisana jest nauka skupienia i oddychania. Dzięki temu relaksujemy nie tylko ciało, ale i umysł, co w dłuższej perspektywie pozwala ograniczyć negatywne skutki stresu.