Stres zawodowy – pomóż swojemu pracownikowi

17 luty / Biznes

Stres zawodowy – pomóż swojemu pracownikowi

Stres zawodowy staje się coraz bardziej powszechnym i niepokojącym problemem na skalę ogólnoeuropejską. Specjaliści od medycyny pracy i ryzyka zawodowego ostrzegają – zestresowany pracownik gorzej wykonuje swoje obowiązki i częściej korzysta ze zwolnień chorobowych. W jaki sposób zatem radzić sobie ze stresem w pracy i jak wspomóc swoich podwładnych?

Przeprowadzane przez Europejską Agencję Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (EU-OSHA) badania na temat stresu wskazują, że ponad połowa pracowników uznaje stres zawodowy za powszechnie występujący w ich środowisku pracy.

Przyczyny stresu zawodowego

Za najbardziej stresujące sytuacje uznano: ryzyko utraty zdrowia i życia, zagrożenie zwolnieniem z pracy oraz złą organizację pracy. Źródłem stresu w miejscu pracy jest przede wszystkim niezadowalająca wysokość wynagrodzenia oraz świadczeń socjalnych, ograniczone możliwości rozwoju zawodowego, brak możliwości awansu, monotonne zadania, złe warunki wykonywania pracy, charakter pracy, chaotyczne funkcjonowanie organizacji, nieelastyczny czas pracy, przekraczanie możliwości pracownika, niska kontrola w życiu zawodowym, praca pod presją czasu. Z kolei stresogennych sytuacji i czynników, na które napotykają pracownicy, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych jest bardzo dużo – od nadmiernego obłożenia zadaniami, wysokie wymagania, przez dużą ilość sytuacji konfliktowych, poprzez trudności w porozumieniu się ze współpracownikami, po trudności w zrozumieniu zakresu wykonywanych czynności (niejasno określona rola).

Co to jest stres zawodowy?

O stresie zawodowym mówimy wówczas, gdy wymagania przełożonego i naciski wywierane na pracownika są większe od posiadanych przez niego umiejętności i wiedzy. U pracownika niebędącego w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawcy rodzi się stres i frustracja. Uczucie stresu zawodowego pojawia się w różnych sytuacjach, jednak ryzyko jego spotęgowania jest największe, gdy pracownik nie odczuwa wsparcia ze strony przełożonego i współpracowników, a także gdy nie ma kontroli nad wykonywanymi czynnościami. Zdrowe środowisko pracy to takie, w którym presja ciążąca na pracowniku jest zgodna z jego umiejętnościami, zasobami oraz poziomem wsparcia, jakie otrzymuje od zespołu.

Redukcja stresu

Wśród strategii radzenia sobie ze stresem wyróżnia się strategie krótkotrwałe, które pomagają złagodzić oraz wyeliminować stres w szczytowych jego momentach, a także strategie długofalowe, dzięki którym możliwe jest zapobieganie powstawaniu sytuacji stresowych. Działania, które krótkotrwale redukują stres to:

a) odreagowanie – najlepszym sposobem na odreagowanie i rozładowanie stresu zawodowego pracownika jest aktywność fizyczna, szczególnie jeżeli ma ona miejsce na łonie natury, która dodatkowo uspokaja;

b) odwrócenie uwagi – polega na skupieniu swojej uwagi na nowej czynności, dzięki czemu zapominamy o stresorze. Istotne jest jednak, aby to nowe działanie nie było źródłem kolejnego stresu zawodowego. Może to być na przykład rozmowa z kimś bliskim, uporządkowanie biurka, spacer, wizyta na siłowni lub w teatrze czy gra na komputerze;

c) pozytywna autosugestia – stres w pracy powodowany jest zarówno poprzez konkretne wydarzenie, jak także przez nasze wewnętrzne myśli i uczucia, które dodatkowo wywołują presję. Za sprawą pozytywnej autosugestii jesteśmy w stanie kontrolować negatywne myśli. Pozytywną autosugestię należy stosować przed sytuacją stresową, w trakcie oraz po sytuacji stresowej; może być wypowiadana na głos bądź w myślach.

Strategie długofalowe wymagają od nas większego pokładu czasu, ponieważ wiążą się ze zmianą naszego zachowania i nawyków, które wyrabialiśmy do tej pory. Długotrwała redukcja stresu jest możliwa poprzez:

a) zmianę nastawienia – nastawienie do życia, oczekiwania i wymagania, które stawiamy sobie oraz innym często stają się źródłem niepotrzebnego stresu zawodowego. Zawyżony poziom wymagań, nieadekwatny do możliwości i realiów powoduje, że cele w wykonywanej pracy są zbyt trudne do zrealizowania, a niepowodzenie odbija się na zdrowiu i może w konsekwencji zniszczyć zdrowie pracownika. Ważne jest, aby wybierać dążenia dostosowane do możliwości oraz dać sobie prawo do błędu;

b) zmianę zachowania – warto uświadomić sobie, jakie cechy charakteru pozwolą nam uodpornić się na stres, np. pewność siebie, poczucie własnej wartości. Dzięki odpowiednim cechom łatwiejsze stanie się pogodzenie się z niepowodzeniami, a nawet porażką;

c) otoczenie – dobre relacje i kontakty społeczne pracowników pomagają poradzić sobie w sytuacjach stresowych. Bliskość, zaufanie i wsparcie partnera, rodziny czy przyjaciela pomaga w radzeniu sobie ze stresem oraz zapewnia poczucie wsparcia emocjonalnego;

d) zarządzanie czasem – stres zawodowy przyczynia się do zmniejszenia zaangażowania pracowników i może powodować w późniejszym czasie nawet i wypalenie zawodowe. Jak temu zaradzić? Wyznaczenie priorytetów oraz prawidłowa organizacja pracy pozwalają uniknąć stresujących sytuacji związanych z niedotrzymanymi terminami realizacji zadań służbowych. Dobrą praktyką jest tworzenie codziennych oraz tygodniowych planów pracy;

e) styl życia – zdrowy styl życia ma ogromne znaczenie w odporności organizmu na stres. To bardzo ważne, gdyż negatywne konsekwencje stresu zawodowego (i nie tylko) odbijają się w znacznym stopniu na człowieku i jego wellbeingu, powodując problemy zdrowotne, np. choroby serca, choroby skóry, bóle głowy, wzrost wypadków przez spowolnione reakcje poznawcze, problemy z logicznym myśleniem czy wyczerpanie emocjonalne. Dochodzi też do tego zjawisko wypalenia zawodowego. Regularna aktywność fizyczna, odpowiedni sposób odżywiania oraz pełnowartościowy sen to niezbędne elementy dla utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia. Zaleca się wykonanie co najmniej raz w tygodniu treningu zdrowotnego, a codzienna aktywność ma zbawienny wpływ na pozytywny stan fizyczny organizmu. Ruch wspomaga naszą odporność na różnego rodzaju obciążenia organizmu, w tym także stres. Jako pracodawca możesz wesprzeć podwładnego, podarowując mu kartę sportową (np. FitProfit i FitSport) w ramach benefitów pozapłacowych – dzięki temu nie tylko pomożesz mu w walce z negatywnymi skutkami stresu, lecz także zmotywujesz do efektywnego działania. Brak równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym obciąża bowiem organizm poprzez obciążenie pracą (a właściwie: przeciążenie) i powoduje zmniejszenie zaangażowania w oba te obszary. Istotną rolę odgrywa też właściwa dieta oraz odpowiednio długi, pozwalający na regenerację sen, który zmniejsza konsekwencje stresu zawodowego.

Co to jest stres zawodowy?

O stresie zawodowym mówimy wówczas, gdy wymagania przełożonego i naciski wywierane na pracownika są większe od posiadanych przez niego umiejętności i wiedzy. U pracownika niebędącego w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawcy rodzi się stres i frustracja. Uczucie stresu zawodowego pojawia się w różnych sytuacjach, jednak ryzyko jego spotęgowania jest największe, gdy pracownik nie odczuwa wsparcia ze strony przełożonego i współpracowników, a także gdy nie ma kontroli nad wykonywanymi czynnościami. Zdrowe środowisko pracy to takie, w którym presja ciążąca na pracowniku jest zgodna z jego umiejętnościami, zasobami oraz poziomem wsparcia, jakie otrzymuje od zespołu.

Redukcja stresu

Wśród strategii radzenia sobie ze stresem wyróżnia się strategie krótkotrwałe, które pomagają złagodzić oraz wyeliminować stres w szczytowych jego momentach, a także strategie długofalowe, dzięki którym możliwe jest zapobieganie powstawaniu sytuacji stresowych. Działania, które krótkotrwale redukują stres to:

a) odreagowanie – najlepszym sposobem na odreagowanie i rozładowanie stresu zawodowego pracownika jest aktywność fizyczna, szczególnie jeżeli ma ona miejsce na łonie natury, która dodatkowo uspokaja;

b) odwrócenie uwagi – polega na skupieniu swojej uwagi na nowej czynności, dzięki czemu zapominamy o stresorze. Istotne jest jednak, aby to nowe działanie nie było źródłem kolejnego stresu zawodowego. Może to być na przykład rozmowa z kimś bliskim, uporządkowanie biurka, spacer, wizyta na siłowni lub w teatrze czy gra na komputerze;

c) pozytywna autosugestia – stres w pracy powodowany jest zarówno poprzez konkretne wydarzenie, jak także przez nasze wewnętrzne myśli i uczucia, które dodatkowo wywołują presję. Za sprawą pozytywnej autosugestii jesteśmy w stanie kontrolować negatywne myśli. Pozytywną autosugestię należy stosować przed sytuacją stresową, w trakcie oraz po sytuacji stresowej; może być wypowiadana na głos bądź w myślach.

Strategie długofalowe wymagają od nas większego pokładu czasu, ponieważ wiążą się ze zmianą naszego zachowania i nawyków, które wyrabialiśmy do tej pory. Długotrwała redukcja stresu jest możliwa poprzez:

a) zmianę nastawienia – nastawienie do życia, oczekiwania i wymagania, które stawiamy sobie oraz innym często stają się źródłem niepotrzebnego stresu zawodowego. Zawyżony poziom wymagań, nieadekwatny do możliwości i realiów powoduje, że cele w wykonywanej pracy są zbyt trudne do zrealizowania, a niepowodzenie odbija się na zdrowiu i może w konsekwencji zniszczyć zdrowie pracownika. Ważne jest, aby wybierać dążenia dostosowane do możliwości oraz dać sobie prawo do błędu;

b) zmianę zachowania – warto uświadomić sobie, jakie cechy charakteru pozwolą nam uodpornić się na stres, np. pewność siebie, poczucie własnej wartości. Dzięki odpowiednim cechom łatwiejsze stanie się pogodzenie się z niepowodzeniami, a nawet porażką;

c) otoczenie – dobre relacje i kontakty społeczne pracowników pomagają poradzić sobie w sytuacjach stresowych. Bliskość, zaufanie i wsparcie partnera, rodziny czy przyjaciela pomaga w radzeniu sobie ze stresem oraz zapewnia poczucie wsparcia emocjonalnego;

d) zarządzanie czasem – stres zawodowy przyczynia się do zmniejszenia zaangażowania pracowników i może powodować w późniejszym czasie nawet i wypalenie zawodowe. Jak temu zaradzić? Wyznaczenie priorytetów oraz prawidłowa organizacja pracy pozwalają uniknąć stresujących sytuacji związanych z niedotrzymanymi terminami realizacji zadań służbowych. Dobrą praktyką jest tworzenie codziennych oraz tygodniowych planów pracy;

e) styl życia – zdrowy styl życia ma ogromne znaczenie w odporności organizmu na stres. To bardzo ważne, gdyż negatywne konsekwencje stresu zawodowego (i nie tylko) odbijają się w znacznym stopniu na człowieku i jego wellbeingu, powodując problemy zdrowotne, np. choroby serca, choroby skóry, bóle głowy, wzrost wypadków przez spowolnione reakcje poznawcze, problemy z logicznym myśleniem czy wyczerpanie emocjonalne. Dochodzi też do tego zjawisko wypalenia zawodowego. Regularna aktywność fizyczna, odpowiedni sposób odżywiania oraz pełnowartościowy sen to niezbędne elementy dla utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia. Zaleca się wykonanie co najmniej raz w tygodniu treningu zdrowotnego, a codzienna aktywność ma zbawienny wpływ na pozytywny stan fizyczny organizmu. Ruch wspomaga naszą odporność na różnego rodzaju obciążenia organizmu, w tym także stres. Jako pracodawca możesz wesprzeć podwładnego, podarowując mu kartę sportową (np. FitProfit i FitSport) w ramach benefitów pozapłacowych – dzięki temu nie tylko pomożesz mu w walce z negatywnymi skutkami stresu, lecz także zmotywujesz do efektywnego działania. Brak równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym obciąża bowiem organizm poprzez obciążenie pracą (a właściwie: przeciążenie) i powoduje zmniejszenie zaangażowania w oba te obszary. Istotną rolę odgrywa też właściwa dieta oraz odpowiednio długi, pozwalający na regenerację sen, który zmniejsza konsekwencje stresu zawodowego.

man, training, lazy

Wpływ aktywizacji sportowej na stres zawodowy

Jak widać powyżej, sport jest ważny dla pracowników. Badania w grupie dwóch tysięcy dorosłych Brytyjczyków wykazały, że sport podnosi morale pracowników, nastrój, produktywność i motywację w miejscu pracy, a także wpływa pozytywnie na rozwój kariery, zwiększając kompetencje miękkie dzięki działaniom w różnych okolicznościach i sytuacjach.

Około 70% badanych dodało, że i pracownicy, i pracodawcy mogą się dużo nauczyć dzięki dodatkowej aktywności sportowej – i przenieść te lekcje na grunt zawodowy. Mowa tu o wartościach takich, jak:

  • znaczenie pracy zespołowej i świadomość, co tworzy dobrego gracza w zespole;

  • znaczenie zaangażowania i poświęcenia, jeśli chodzi o swoje obowiązki;

  • znaczenie odpowiedzialności zbiorowej;

  • relacje interpersonalne - umiejętność nawiązywania i podtrzymywania;

  • reakcje emocjonalne - trzymanie emocji na wodzy i zachowywanie "zimnej krwi";

  • sposoby na rozwijanie talentów i maksymalizowanie produktywności i efektywności w swoich działaniach;

  • znaczenie wkładu własnego, talentów jednostki i jej kreatywności;

  • odpowiedzialności i rozwijania się na stanowisku menedżera, kreatywnie zarządzającego swoimi podopiecznymi.

Czy można samemu zapanować nad stresem?

Można, jednak o wiele łatwiej jest pokonać stres, gdy jest się wspieranym przez specjalistę. Dlatego właśnie przygotowaliśmy trzytygodniowe wyzwanie w Strefie VanityStyle (dostępnej bez dodatkowych kosztów z aktywną kartą FitProfit lub FitSport), podczas którego nauczymy Cię (lub Twojego pracownika), jak radzić sobie ze stresem w miejscu pracy i nie tylko. Dwa razy w tygodniu będziemy wspólnie ćwiczyć jogę bez stresu, zaś trzy razy w tygodniu wysłuchasz krótkiej porady naszej ekspertki z dziedziny psychologii. Nauczy Cię ona m.in., jak rozpoznać sytuację stresową, jak należycie ocenić jej siłę i natężenie, jak radzić sobie z błędami myślowymi, które jeszcze bardziej potęgują stres – a wreszcie, jak zmienić swój styl myślenia i jak skutecznie się relaksować, niemal na zawołanie. Do porad psychologa mamy dołączone dodatkowe materiały – możesz potraktować je jako pomocną ściągawkę, a także wykonać proste zadanie domowe, które pozwoli Ci lepiej zajrzeć w głąb siebie i określić, z czym się zmagasz i jak temu najlepiej zaradzić.

Kliknij tutaj i zostaw stres za sobą: https://strefa.vanitystyle.pl/rozwoj-i-emocje/kurs/koniec-ze-stresem-1