Szef zawsze wie lepiej… A może jednak pracownik?

16 luty / Biznes

W większości polskich firm standardem jest fakt, że rola pracownika ogranicza się jedynie do biernego wykonywania poleceń przełożonych, którym wydaje się, że wszystko wiedzą lepiej. Takie podejście ma niewiele wspólnego z kreatywnością i narzuca bezrefleksyjne działanie. To błąd! Bo korzyści płynące z dialogu z pracownikami i otwartości na zgłaszane przez nich inicjatywy sprawiają, że osoby zatrudnione lepiej wykonują swoje obowiązki i czują większą integralność z przedsiębiorstwem.

Skąd zatem wynika taka sytuacja? Polscy pracownicy nie mają realnego wpływu na działalność przedsiębiorstw, w których pracują. Nie tylko nie są zachęcani do zgłaszania pomysłów na rozwój firmy, lecz także ich zdanie nie jest brane pod uwagę. A to właśnie pracownicy są najlepszym źródłem informacji o bieżącym funkcjonowaniu firmy i tym, co warto w niej zmienić. Niestety większość pracodawców nie jest przygotowanych do pełnienia roli nowoczesnego szefa w firmie.

Głos pracowników…

Choć wydawałoby się, że głównym zadaniem pracownika jest jak najlepsze wykonywanie swoich obowiązków, to nie należy zapominać również o pozostałych korzyściach, które każdy pracownik może wnieść do firmy. Bo takie schematyczne podejście do roli osób zatrudnionych sprawia, że najbardziej traci na tym właśnie organizacja. Spowolniony rozwój przedsiębiorstwa, ale i również mniejsza efektywność pracy, czy niski poziom zadowolenia pracowniczego – to główne rezultaty biernego podejścia do pracowników. Nie wolno zapominać, że to pracownicy są najlepiej zorientowani w sytuacji firmy, jej potrzebach oraz świadomi, jakie usprawnienia warto by w niej wprowadzić. Ale panujący w większości firm nakazowy tryb zarządzania ludźmi, czyli taki, w którym to szef zawsze wie lepiej, sprawia, że pracownicy nie chcą wyrażać swoich opinii i tym samy nie odczuwają pełnej satysfakcji z wykonywanych obowiązków, bądź w wyniku niezadowolenia – odchodzą.

…to inwestycja zwrotna!

Wniosek jest prosty – organizacja, która słucha pracowników, prężnie się rozwija i nie ma problemów związanych z rekrutacją specjalistów. To proste, ale o czym warto jeszcze pamiętać? Niezwykle ważne jest, aby pracownicy czuli się na tyle swobodnie, by bez obaw wyrażać swoje opinie o przedsiębiorstwie (może to odbywać się również anonimowo). Ale sama wiedza odnośnie pomysłów na zmiany, to nie wszystko. Uzyskane informacje muszą inicjować również działania. Dzięki czemu pracownicy będą mieli faktyczny wpływ na działanie firmy, a tym samym będą chętniej zgłaszali swoje inicjatywy.