Twój pracownik odchodzi z firmy – i co dalej?

28 wrzesień / Biznes

Jeszcze do niedawna to pracodawcy dyktowali warunki, a kandydaci musieli zabiegać o zyskanie, a następnie utrzymanie posady. Teraz sytuacja się odwróciła, to właściciele firm muszą się bardziej starać zarówno na poziomie rekrutacji, walcząc z konkurencyjnymi ofertami, jaki i po zatrudnieniu, by zatrzymać pracownika u siebie na dłużej. Pracodawcy muszą zaadaptować się do nowej sytuacji, w której na lojalność pracownika trzeba zapracować. Jakkolwiek by się jednak nie starali, nie unikną zupełnie rotacji pracowniczej.

Fluktuacja pracowników nie jest nowym zjawiskiem, to problem obecny na rynku pracy od kilku lat. To właśnie pracownicy najczęściej podejmują decyzje o zakończeniu współpracy z obecnym miejscem zatrudnienia. Niestety, nie tylko ciężko jest utrzymać specjalistów, ale równie trudno jest znaleźć zastępstwo na powstały wakat. Wniosek jest prosty – o pracowników trzeba nieustannie dbać, by zmniejszyć szansę na ich odejście. Na czym polega ta troska? Przede wszystkim na wsłuchaniu się w potrzeby poszczególnych zatrudnionych. Rozmowa pomiędzy pracownikiem i pracodawcą pozwoli trafnie ocenić potrzeby i oczekiwania obu stron, np. w kwestii wynagrodzenia, benefitów pozapłacowych czy elastyczności godzin pracy.

Dlaczego pracownicy odchodzą?

Poznanie przyczyn, które wpłynęły na decyzję pracownika o zmianie miejsca pracy, jest kluczowe dla organizacji. Nie jest jednak to łatwe zadanie. Jak pokazuje badanie firmy manaHR, ponad 63 proc. odejść z pracy pozostaje niewyjaśnionych. Wśród podanych odpowiedzi znalazły się: powody osobiste / zdrowotne / rodzinne – 9,9 proc., wysokość wynagrodzenia / pakiet benefitów – 8,5 proc., emerytura / renta – 4,6 proc., upływ czasu, na który była zawarta umowa – 4,2 proc., a także brak możliwości rozwoju – 1,3 proc. oraz przeciążenie pracą / warunki pracy – 0,9 proc.

Badanie satysfakcji pracowników oraz tzw. exit interview, czyli rozmowy z już odchodzącą osobą, mogą pozwolić na ujawnienie odczuć zatrudnionych. Trzeba jednak pamiętać, że wywiad wyjściowy nie zawsze może być wiarygodny. Nie wszyscy pracownicy są bowiem gotowi powiedzieć całą prawdę na temat przyczyn ich odejścia, szczególnie, jeśli w firmie panowało napięcie, a relacje z przełożonym były burzliwe. Do ograniczenia fluktuacji znacznie lepiej sprawdzą się regularne rozmowy i podniesienie poziomu satysfakcji pracowników. Warto nie tylko analizować przyczyny odchodzenia pracowników, ale także porównywać poziom rotacji z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami. To pozwoli mieć pod kontrolą problem fluktuacji w danym przedsiębiorstwie.