WSPIERANIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI

13 kwiecień / Biznes

W VanityStyle zwracamy szczególną uwagę na rozwój kompetencji pracowników, ale staramy się umożliwiać ich podnoszenie w atmosferze nie tylko szkolnej. W końcu nauka nie musi kojarzyć się jedynie z testami czy pełną skupienia ciszą.

Z 47. edycji badania Monitora Rynku Pracy Instytutu Badawczego Randstad[i], w którym wzięło udział 1000 osób, wynika że aż 60% z nich oczekuje od pracodawców zadbania o rozwój kompetencji swoich pracowników. I słusznie – pamiętajmy, że takie podejście się opłaca dla wszystkich zainteresowanych. Im firma lepszych i bardziej wykwalifikowanych specjalistów zatrudnia, tym lepsze i bardziej profesjonalne usługi świadczy, a cała organizacja działa niczym dobrze naoliwiony mechanizm. W skrócie, rozwój pracownika to rozwój firmy.

Dlatego właśnie – oprócz szkoleń indywidualnych, będących odpowiedzią na zgłaszane potrzeby pracowników – organizujemy również regularny cykl warsztatów podnoszących kompetencje (zwłaszcza miękkie), pod nazwą śniadań rozwojowych.

Takie śniadania odbierane są przez pracowników niezwykle pozytywnie: raz, że podnoszą samoocenę, gdyż uczestnicy nabierają nowych umiejętności (i chętniej z nich korzystają, mając ugruntowaną wiedzę), a dwa, że śniadania są organizowane na poszczególne prośby pracownicze. Tj. jeśli zostaje zgłoszona potrzeba rozwinięcia zarządzania stresem bądź publicznych wystąpień, taki warsztat zostaje przeprowadzony. Po warsztacie jest również przeprowadzana ankieta satysfakcji, mająca na celu sprawdzenie, co rezonuje dobrze wśród uczestników, a co nie.

Forma warsztatów połączonych ze śniadaniem i stołami zastawionymi przekąskami sprawia, że nawet osoby nie do końca zainteresowane samorozwojem mają dodatkową motywację, by dołączyć do spotkania i wysłuchać prelekcji.

Wracając do raportu Monitora Rynku pracy, niemalże wszyscy (98%) badani przykładają dużą wagę do swojego rozwoju zawodowego. Od 2012 r.[ii] po 2021 rok[iii] nie zmienił się trend, w którym kobiety podchodzą do kursów i szkoleń bardziej entuzjastycznie niż mężczyźni i chętniej biorą w nich udział, co świadczy o ich zaangażowaniu w wykonywaną przez siebie pracę i chęć ciągłego doskonalenia się. Obecnie 20% ankietowanych kobiet (w porównaniu do 15% mężczyzn) chce się intensywnie rozwijać zawodowo.

Wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracowników podnosi postrzeganie atrakcyjności miejsca pracy, a – co za tym idzie – zmniejsza poziom rotacji. Pracownicy, którzy czują się zadbani i dostrzeżeni, chętniej zostają w konkretnej organizacji. Jest to szczególnie ważne w 2022 roku, który to przynosi nowe trendy na rynku pracy, a jednocześnie coraz bardziej zwraca uwagę na to, że pracownicy powoli odwracają się od wykonywania pracy „ponad miarę”, a ich poczucie spełnienia w życiu zawodowym obniża się coraz bardziej i bardziej – w zależności właśnie od możliwości rozwoju czy podwyżki (szczególnie teraz, w okresie wysokiej inflacji).

Nastroje te widać i w Europie, gdzie jedynie 14% Europejczyków angażuje się w swoją pracę i czuje, że przynosi ona im satysfakcję[iv], i w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie trwa zjawisko tzw. quiet quitting. Pracownicy czują się niedoceniani, przytłoczeni dodatkowymi obowiązkami, za które nikt im nie płaci, zniechęceni wymaganiami, by pomagali wszystkim naokół, a także zestresowani pogarszającą się sytuacją ekonomiczną w wielu krajach. Quiet quitting polega na tym, że pracownik nie bierze na siebie więcej zadań niż ma to zapisane w umowie, ponieważ nie czuje się doceniany w swoim środowisku zawodowym. Z jednej strony, oczywiście, to wywiązywanie się z podpisanej przez obie strony umowy, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Z drugiej, brak zaangażowania pracownika w pomoc swoim kolegom i koleżankom może m.in. osłabić relacje w zespole. Jak każde zjawisko, tak i to ma swoje plusy i minusy.

Dla nowych pokoleń na rynku pracy ważne więc jest, żeby wybierać takie środowisko, które będzie dobre dla ich zdrowia mentalnego, które zainwestuje w ich rozwój zawodowy – chcą bowiem zapobiegać uczuciu wypalenia zawodowego i zniechęcenia do pracy.

Nasz cykl comiesięcznych warsztatów („śniadań rozwojowych”) pod hasłem „Wspólny cel. Wspólny kierunek” ma za zadanie być jednym z filarów środowiska wspierającego rozwój pracowników, tworzącego atmosferę szacunku dla ich celów, wsłuchującego się w ich potrzeby. Zapraszamy ekspertów z różnych obszarów, a motywem przewodnim spotkań jest szeroko pojęty samorozwój.

W ramach poddania paru inspiracji, w ostatnim czasie przeprowadziliśmy śniadania m.in. z zarządzania stresu i metod walki z nim, z wystąpień publicznych, zarządzania sobą w czasie, mindfulness, rozpoznawaniu technik manipulacji, sposobów na mocny kręgosłup psychologiczny, jesiennej suplementacji, a także z zakresu edukacji o jednym z chronionych gatunków zwierząt.

W jednym z badań, 67% respondentów wskazało szkolenia jako najważniejszy benefit pozapłacowy, którego oczekują od swoich firm[v]. Zarówno „starsze” pokolenie pracowników, które szuka w pracy stabilizacji, jak i „młodsze”, które chce pogłębiać swoje zainteresowania i zdobywać nową wiedzę, widzi szkolenia jako punkt wspólny obu tych celów. Dla pracodawców to świetna wiadomość: wiedzą, że zaoferowanie pracownikom regularnych warsztatów trafi do nich wszystkich, nie tylko do wybranej grupy wiekowej, co jest szczególnie ważne przy przeobrażającym się demograficznie rynku pracy.

Podsumowując, nasze śniadania rozwojowe to nie tylko sposób na zdobycie lojalności pracowników poprzez zapewnienie ich, że w ramach firmy mają dla siebie perspektywę stałego rozwoju, ale również inwestycja w rozwój organizacji. Regularne szkolenia to świetny benefit wewnątrzfirmowy, pozwalający na wyróżnienie się na tle konkurencji, przyciągnięcie nowych talentów na rynku pracy, a także podniesienie kwalifikacji (zarówno w ramach miękkich, jak i twardych kompetencji) obecnego zespołu. To zaś przekłada się na lepszą obsługę klienta, nadążenie za rozwojem branży, obniżenie poziomu rotacji i lepszą atmosferę w pracy, co przecież jest powiązane z satysfakcją pracownika i dobrym, przyszłościowym zarządzaniem zespołem.

Pracownik to firma i w obecnych czasach, gdy rozwój i dbanie o wewnętrzny balans życia zawodowego i prywatnego stoją na pierwszym miejscu, jako pracodawca mamy obowiązek być partnerem i wsparciem swojego pracownika, nie zaś przeszkodą na jego drodze.

[i] https://info.randstad.pl/47474/i/monitor-rynku-pracy-47

[ii] Szczucka A., Turek K., Worek B., Kształcenie przez całe życie. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa 2012, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20121128143313/Kszta_cenie_przez_ca_e_ycie.pdf?1354109622.

[iii] https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5456359,Rozwoj-zawodowy-pracownicy-doceniaja-jego-znaczenie.html

[iv] https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace-2022-report.aspx

[v] https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/24021-benefity-dla-pracownikow-najcenniejsze-s-szkolenia-i-prywatna-opieka-medyczna