Zalety i wady leasingu pracowniczego

13 wrzesień / Biznes

Polscy pracodawcy stopniowo przekonują się do outsourcingowych rozwiązań i coraz chętniej wdrażają je w swoich firmach. Jednym z popularnych modeli tego typu jest leasing pracowniczy. Jakie szanse i zagrożenia niesie ta forma współpracy z agencją pracy tymczasowej lub stałej?

Leasing pracowniczy, czyli kogo „wypożyczają” pracodawcy?

Do niedawna w Polsce leasing pracowniczy kojarzył się głównie z pracownikami tymczasowymi – na ogół niewykwalifikowanymi, którzy wykonywali nieskomplikowane czynności, takie jak rozładunek towarów w magazynie czy proste prace w fabryce. Od kilku lat pracodawcy decydują się zatrudniać poprzez agencje pracy tymczasowej także wykwalifikowany personel. W polskich firmach na zasadzie leasingu pracowniczego pracują na przykład księgowi, eksperci finansowi oraz inni specjaliści.

Jak wygląda zatrudnianie pracowników tymczasowych? Leasing pracowniczy polega na zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę na czas określony przez agencję pracy tymczasowej i „wypożyczeniu” go pracodawcy. Agencja pracy podpisuje stosowną umowę z pracodawcą oraz pracownikiem. To powoduje, że wszelkie zobowiązania wynikające z kodeksu pracy oraz obsługa płacowo-kadrowa pracowników leasingowanych leżą po stronie agencji.

Leasing pracowniczy bez ryzyka i bez zobowiązań

W związku z opisanym powyżej mechanizmem, firma zatrudniająca pracownika nie ma niemal żadnych zobowiązań wobec niego. Pracodawca korzystający z leasingu pracowniczego nie jest także obciążony  kosztami administracyjnymi, gdyż to firma leasingowa (najczęściej agencja pracy tymczasowej) prowadzi dokumentację kadrowo-płacową pracownika. Firma płaci tylko za faktycznie wykonaną pracę, a w sytuacji, gdy pracownik się nie sprawdza, można bez przeszkód wnioskować do agencji pracy tymczasowej o zmianę na inną osobę.

To rozwiązanie gwarantuje pracodawcy komfort i możliwość przeprowadzenia rotacji na odpowiednich stanowiskach w sposób, który nie będzie paraliżował funkcjonowania dotkniętych nimi działów. Leasing pracowniczy to dobre rozwiązanie szczególnie dla firm, które potrzebują pracowników do realizacji nowych projektów o ograniczonym czasie trwania. Leasingowani pracownicy mogą również stanowić uzupełnienie kadry w przypadku urlopów macierzyńskich, wychowawczych lub zdrowotnych.

Wspomniany model leasingu pracowniczego przekłada się również na wymierne korzyści finansowe, gdyż współpraca z agencją pracy tymczasowej pozwala na zakwalifikowanie kosztów zatrudnienia, jako usługi zewnętrzne, a nie kadrowe.

Leasing pracowników – 4 ważne zalety

Wprowadzenie do własnej firmy rozwiązania, jakim jest leasing pracowników tymczasowych lub stałych, daje szereg udogodnień dla firmy. Można wśród nich wyróżnić takie plusy, jak:

 1. Optymalizacja kosztów – wynajem pracowników od agencji pracy tymczasowej to realne zyski dla każdego biznesu. Outsourcing pracowniczy ogranicza stałe koszty zatrudnienia, takie jak wypłata nadgodzin, straty spowodowane absencją pracownika czy związane z okresem wypowiedzenia lub przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim.

 2. Ograniczona odpowiedzialność – firmy, które wynajmują pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, nie muszą martwić się zawiłościami przy zatrudnianiu nowej kadry. Wszelkie formalności związane z pracownikami tymczasowymi załatwia bowiem agencja pracy tymczasowej.

 3. Bezpieczeństwo prawne – umowa leasingu pracowniczego jest w 100% legalna i zgodna z polskim prawodawstwem. Dzięki temu zatrudniając np. cudzoziemców firma nie musi zajmować się procesem legalizującym pobyt, a także procedurami przedłużającymi rezydencję takiej osoby w Polsce.

 4. Zawsze pełna obsada kadrowa – zatrudnianie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej gwarantuje, że dane stanowisko pracy będzie zawsze obsadzone przez wykwalifikowanego pracownika tymczasowego.

  Leasing pracowników główne trudności

  Leasing pracowniczy przynosi również pewne zagrożenia, które jednak mogą zostać zneutralizowane przez przewidującego pracodawcę. Największym z nich jest niestabilność zespołu. Duża rotacja i częste zmiany w firmowej załodze mogą doprowadzić do sytuacji, w której grupa nie będzie w stanie znaleźć wspólnego języka i współpracować odpowiednio długo, by skutecznie realizować powierzone zadania.

  Leasing pracowników może też w skrajnych przypadkach prowadzić do innych problemów. W związku z niestabilnością zatrudnienia oraz brakiem identyfikacji z przedsiębiorstwem, niektórzy pracownicy mogą zaniedbywać swoje obowiązki. Na szczęście w takim przypadku można zawsze zwrócić się bezpośrednio do agencji pracy tymczasowej i podjąć odpowiednie kroki do zmiany sytuacji. Leasing pracowniczy uniemożliwia również budowę kapitału ludzkiego i czerpanie korzyści z rozwoju pracowników.

  Z uwagi na powyższe ryzyko, leasingowani pracownicy powinni stanowić jedynie uzupełnienie, nie zaś trzon firmowego personelu. Choć mogą okazać się przydatni na niektórych stanowiskach i podczas pracy nad okresowymi projektami, nie są w stanie zastąpić zgranej i doświadczonej kadry, którą pracodawcy zazwyczaj budują przez lata.