Zestresowany pracownik to nieefektywny pracownik

05 lipiec / Biznes

Eksperci alarmują, że ponad połowa nieobecności pracowników może być spowodowana nadmiernym stresem. Tylko w ubiegłym roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich 220 milionów dni – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Więcej niż co piąty Polak jest narażony na codzienny stres w pracy, a blisko połowa pracowników przyznaje, że stresuje się w pracy często lub bardzo często. Jak wskazuje badanie przeprowadzone przez międzynarodową firmę ADP, pod tym względem przodujemy na tle krajów Europy.

Według przeprowadzonego na zlecenie ADP badania „The Workforce View in Europe 2017”, w którym wzięło udział 9920 dorosłych pracowników z ośmiu krajów: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, najbardziej stresująco jest w polskich firmach. Aż 22 proc. biorących w nim udział polskich pracowników twierdzi, że codziennie doświadcza stresu w miejscu pracy – to największa grupa w porównaniu do pozostałych przebadanych krajów. Dla porównania do najrzadziej stresujących się pracowników z siedmiu przebadanych krajów należą Holendrzy – 12 proc., oraz Hiszpanie – 10 proc. Ponadto aż 46 proc. polskich respondentów deklaruje, że doświadcza stresu w pracy często lub bardzo często.

Miliardowe straty

W Europie spowodowana nadmiernym stresem absencja pracownicza przynosi straty szacowane na 617 mld euro rocznie. Jako najbardziej stresogenne czynniki podawany jest nadmiar obowiązków oraz duże oczekiwania przełożonych. Osoby przeciążone zadaniami oraz nie potrafiące poradzić sobie ze stresem w pracy są mniej efektywne i częściej popełniają błędy. Cała ta sytuacja wpływa nie tylko na kondycje firm, ale także na poziom PKB krajów europejskich.

Jak wesprzeć pracowników

Niezaprzeczalnie pracodawcy powinni wspierać pracowników w walce ze stresem m.in. poprzez diagnozę problemu oraz próbę wspólnego go rozwiązania. Dobrym pomysłem są szkolenia wskazujące sposoby zachowania się w sytuacjach podwyższonego napięcia np. przemawiania przed większą grupą odbiorców czy natłoku obowiązków oraz goniących deadlinów. Istotna jest także dobra organizacja pracy: umiejętność planowania i selekcji zadań, dzięki czemu jesteśmy w stanie znacznie ograniczyć wpływ na naszą pracę jednego z najczęstszych czynników stresogennych. Rola pracodawcy w tej materii opiera się na zapewnieniu dostępu do szkoleń z zarządzania emocjami, zorganizowaniu przyjaznego dla pracowników miejsca pracy oraz zagwarantowaniu narzędzi wspomagających bieżące pozbywanie się stresu, rozładowywanie napięcia oraz wyciszanie się, np. miejsc relaksu w miejscu pracy czy kart sportowo-rekreacyjnych w ramach benefitów pozapłacowych.

- Najlepszym sposobem na radzenie sobie ze stresem jest aktywność fizyczna. Dodatkowo możemy wprowadzić cały szereg działań, które spowodują, że poziom takiego napięcia nie będzie zbyt wysoki. W ten sposób unikamy przekraczania pewnej granicy, za którą staje się ono destrukcyjne – zapewnia Lucyna Pleśniar, prezes firmy doradztwa personalnego People.

W Europie stres jest drugim najczęściej zgłaszanym problemem zdrowotnym związanym z pracą. Według ekspertów HSE, brytyjskiej organizacji rządowej nadzorującej bezpieczeństwo pracy, około 45 proc. absencji może być spowodowanych tego rodzaju napięciem. Rolą odpowiedzialnego i świadomego pracodawcy jest dbanie o komfort pracy i samopoczucie swoich pracowników.