Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

VanityStyle Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-23 Warszawa (dalej „my” lub „VanityStyle”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • w celu świadczenia usługi związanej z korzystaniem z Programu sportowo-rekreacyjnego (w tym również obsługi zgłoszeń i reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes VanityStyle
 • w celu prowadzenia konta na Platformie oraz dokonywania zamawiania, aktywacji i dezaktywacji karty oraz obsługi technicznej, zakładania i zarządzania kontem na Platformie – podstawą prawną przetwarzania jest zawierana drogą elektroniczną umowa
 • w celu marketingu bezpośredniego po zaprzestaniu korzystania z Programu sportowo-rekreacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda
 • w celu marketingu bezpośredniego w trakcie posiadania aktywnej karty w ramach Programu sportowo-rekreacyjnego polegającego na oferowaniu nowych produktów czy usług przez VanityStyle oraz mającego na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, prowadzenia analiz i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes
 • w celu dostosowania Platformy do Twoich potrzeb - podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes
 • w celach podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych  oraz z przepisów o rachunkowości

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: Partnerzy (obiekty sportowo-rekreacyjne), Klient (Twój pracodawca), podmioty drukujące kartę, dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu sportowo-rekreacyjnego podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierające nasze działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu znajdziesz pod tym linkiem

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

VanityStyle Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-23 Warszawa (dalej „my” lub „VanityStyle”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • w celu świadczenia usługi związanej z korzystaniem z Programu sportowo-rekreacyjnego (w tym również obsługi zgłoszeń i reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda
 • w celu marketingu bezpośredniego w trakcie posiadania aktywnej karty w ramach Programu sportowo-rekreacyjnego polegającego na oferowaniu nowych produktów czy usług przez VanityStyle oraz mającego na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji, w celu prowadzenia analiz i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes
 • w celach podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych  oraz z przepisów o rachunkowości

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: Partnerzy (obiekty sportowo-rekreacyjne), Klient (pracodawca osoby, która zamówiła kartę), podmioty drukujące kartę, dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu sportowo-rekreacyjnego, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierające nasze działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu znajdziesz pod tym linkiem

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

VanityStyle Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my” lub „VanityStyle”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • w celu świadczenia usługi związanej z korzystaniem z Programu sportowo-rekreacyjnego, (w tym również obsługi zgłoszeń i reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes VanityStyle
 • w celu prowadzenia analiz i statystyk dotyczących produktu i usługi mających na celu podnoszenie ich jakości - podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes
 • w celach podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych  oraz z przepisów o rachunkowości

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: Partnerzy (obiekty sportowo-rekreacyjne), Klient (Twój pracodawca), podmioty drukujące kartę, dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu sportowo-rekreacyjnego,, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierające nasze działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Twojego dziecka:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych Twojego dziecka
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych Twojego dziecka
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Twojego dziecka
 • prawo do przenoszenia danych osobowych Twojego dziecka
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu znajdziesz pod tym linkiem

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

VanityStyle Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my”, „VanityStyle”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@vanitystyle.pl
 • telefonicznie: 22 371 50 72

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować
w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”
 • przez e-mail: iod@vanitystyle.pl
 • przez formularz kontaktowy pod adresem:
 •  

Cele przetwarzania

 • Świadczenie usługi związanej z korzystaniem z Programu FitProfit (w tym również obsługa zgłoszeń i reklamacji)
 • Uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz i statystyk dotyczących produktu
  i usługi mających na celu podnoszenie ich jakości
 • Cele podatkowe i rachunkowe

Podstawy prawne przetwarzania

 • Prawnie uzasadniony interes
 • Przepisy prawa

Okres przechowywania danych

 • W celu świadczenia usługi – do momentu upływu przedawnienia roszczeń
 • W celu związanym z uzasadnionym interesem – do momentu dezaktywacji Karty lub do zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze
 • W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: Partnerzy (obiekty sportowo-rekreacyjne), Klient (Twój pracodawca), podmioty drukujące kartę, dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu FitProfit, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych
i terminali, podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierające nasze działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane
z przetwarzaniem danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Twojego dziecka:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych Twojego dziecka
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych Twojego dziecka
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Twojego dziecka
 • prawo do przenoszenia danych osobowych Twojego dziecka, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych Twojego dziecka w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie danych osobowych Twojego dziecka dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników, jednak do profilowania bierzemy pod uwagę dane statystyczne. Dokonujemy profilowania, aby właściwie przygotować ofertę. Na podstawie takiego profilu będziemy mogli dopasować nasz produkt do oczekiwań i preferencji. Do profilowania wykorzystujemy dane np. o wielkości podmiotu,
w którym pracujesz, wielkości miasta, w którym korzysta z Karty Twoje dziecko, korzystaniu z obiektów sportowych, rodzaju zajęć.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Twojego dziecka zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych Twojego dziecka jest niezbędne do realizacji usługi.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Ekonomiczny

Dane osobowe Twojego dziecka nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu www.vanitystyle.pl/prywatnosc

Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych

Jako przedstawiciel ustawowy Dziecka zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym powyżej.

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

VanityStyle Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my”, „VanityStyle”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@vanitystyle.pl
 • telefonicznie: 22 371 50 72

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”
 • przez e-mail: iod@vanitystyle.pl
 • przez formularz kontaktowy pod adresem:

www.vanitystyle.pl/prywatnosc

Cele przetwarzania

 • Świadczenie usługi związanej z korzystaniem z Programu FitProfit (w tym również obsługa zgłoszeń i reklamacji)
 • Marketing bezpośredni polegający na oferowaniu nowych produktów czy usług przez VanityStyle oraz mający na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji, prowadzenie analiz i statystyk
 • Cele podatkowe i rachunkowe

Podstawy prawne przetwarzania

 • Prawnie uzasadniony interes
 • Przepisy prawa

Okres przechowywania danych

 • W celu świadczenia usługi – do momentu upływu przedawnienia roszczeń
 • W celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu dezaktywacji Twojej karty lub do zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze
 • W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: Partnerzy (obiekty sportowo-rekreacyjne), Klient (pracodawca osoby, która zamówiła kartę), podmioty drukujące kartę, dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu FitProfit, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierające nasze działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby właściwie przygotować ofertę. Na podstawie Twojego profilu będziemy mogli dopasować nasz produkt do Twoich oczekiwań i preferencji. Do profilowania wykorzystujemy dane np. o wielkości podmiotu, w którym pracuje osoba, która zgłosiła Cię do Programu FitProfit, wielkości miasta, w którym korzystasz
z karty, korzystaniu z obiektów sportowych, rodzaju zajęć. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji
o Tobie.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do realizacji usługi.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Ekonomiczny

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu www.vanitystyle.pl/prywatnosc

Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym powyżej.

 

* - pola wymagane