NORDEA BANK ABP S.A.

Formularz zmiany loginu do Aplikacji VanityStyle - dla pracowników

ENG: VanityStyle Application login change form - for employees

Uwaga! Wskazanie adresu e-mail wykorzystywanego już jako konto w Aplikacji Mobilnej VanityStyle lub na Platformie eVanityStyle spowoduje usunięcie tego konta (np. jeśli adres e-mail, który teraz wskażesz wykorzystywany jest przez osobę dodatkową to jej konto zostanie usunięte).

ENG: Attention! Indicating an e-mail address already used as an account in the VanityStyle Mobile Application or on the eVanityStyle Platform will result in deletion of this account (e.g. if the e-mail address you now indicate is used by an additional person, their account will be deleted).

* - pola wymagane