Wellbeing w pracy - co to jest i jakie przynosi korzyści dla pracowników?

11 czerwiec

Co to jest Wellbeing w pracy?

Wellbeing w pracy, czyli dobrostan pracowników, to kompleksowe podejście do zdrowia i samopoczucia osób zatrudnionych. Skupia się na tworzeniu środowiska pracy, które sprzyja zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, a także na rozwijaniu pozytywnych relacji oraz satysfakcji z pracy. Wprowadzenie wellbeingu w miejscu pracy ma na celu zwiększenie efektywności i zaangażowania pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki całej firmy.

W ostatnich latach wellbeing w pracy zyskał na znaczeniu, szczególnie w kontekście rosnącej świadomości o wypaleniu zawodowym i potrzebie zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że dbanie o dobrostan pracowników jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Co to znaczy well-being?

Pojęcie well-being, czyli dobrostan, odnosi się do ogólnego stanu zdrowia, szczęścia i zadowolenia z życia. W kontekście pracy, well-being oznacza nie tylko brak chorób czy dolegliwości, ale także poczucie spełnienia, pozytywne emocje i dobre relacje z innymi ludźmi.

Well-being obejmuje kilka kluczowych aspektów:

 • Zdrowie fizyczne: Regularna aktywność fizyczna, odpowiednia dieta, oraz dostęp do prywatnej opieki medycznej.
 • Zdrowie psychiczne: Wsparcie psychologiczne, zarządzanie stresem, oraz rozwijanie świadomości emocjonalnej.
 • Poczucie sensu: Posiadanie celu i znaczenia w pracy, które przekładają się na większe zaangażowanie i satysfakcję z wykonywanych obowiązków.

Holistyczne spojrzenie na well-being uwzględnia wszystkie te aspekty, tworząc zintegrowane podejście do dobrostanu pracowników.

Co to jest dobrostan pracowników?

Dobrostan pracowników, znany również jako wellbeing pracowników, to stan, w którym osoby zatrudnione czują się zdrowe, zmotywowane i zadowolone z pracy. Dobrostan pracownika obejmuje zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, a także poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji zawodowej.

Kluczowe elementy dobrostanu pracowników:

 1. Zdrowie fizyczne: Regularna aktywność fizyczna, ergonomiczne środowisko pracy, oraz dostęp do karty sportowej.
 2. Zdrowie psychiczne: Wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, dostęp do psychologa, oraz programy wellbeing skupiające się na zarządzaniu stresem.
 3. Relacje i komunikacja: Dobre relacje między pracownikami i kadra zarządzająca, kultura organizacyjna sprzyjająca otwartej komunikacji.
 4. Work-life balance: Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, oraz wsparcie w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
 5. Poczucie sensu i spełnienia: Praca dająca satysfakcję, możliwość rozwoju i awansu, oraz poczucie, że wykonywana praca ma znaczenie.

Dobrostan pracowników ma ogromne znaczenie nie tylko dla samych pracowników, ale również dla pracodawców. Zmotywowani pracownicy, którzy czują się docenieni i zdrowi, są bardziej produktywni i mniej podatni na zwolnienia lekarskie.

Jak firmy dbają o pracowników?

Firmy, które dbają o dobrostan swoich pracowników, wdrażają różnorodne programy wellbeing, które mają na celu poprawę zdrowia, samopoczucia i satysfakcji z pracy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze działania, które podejmują organizacje, aby wspierać wellbeing w pracy:

Programy wellbeing

Programy wellbeing w firmie mogą obejmować szeroki zakres działań, takich jak:

 • Aktywność fizyczna: Organizowanie zajęć sportowych, udostępnianie karty sportowej, oraz promowanie zdrowego trybu życia.
 • Wsparcie psychologiczne: Dostęp do psychologa, szkolenia z zakresu zarządzania stresem i regulacji emocji, oraz promowanie zdrowia psychicznego pracowników.
 • Elastyczność i work-life balance: Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, oraz promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Zdrowe środowisko pracy: Zapewnienie ergonomicznego wyposażenia, dostęp do zdrowych przekąsek, oraz organizowanie szkoleń dotyczących zdrowego stylu życia.
 • Rozwój zawodowy: Możliwość uczestniczenia w szkoleniach, kursach, oraz programach mentoringowych, które wspierają rozwój zawodowy i osobisty pracowników.

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna odgrywa kluczową rolę w wellbeing pracowników. Firmy, które promują otwartą komunikację, szacunek i wsparcie, tworzą środowisko pracy, w którym pracownicy czują się docenieni i zmotywowani.

Bezpieczeństwo pracy

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy to podstawa wellbeing pracowników. Firmy muszą dbać o bezpieczeństwo fizyczne, ale również o poczucie bezpieczeństwa psychicznego. Pracownicy powinni czuć się pewni, że ich zdrowie i dobrostan są priorytetem dla pracodawcy.

Wsparcie w życiu osobistym

Firmy, które oferują wsparcie w życiu osobistym, takie jak pomoc w opiece nad dziećmi, programy zdrowotne, czy elastyczne godziny pracy, pomagają pracownikom lepiej zarządzać życiem prywatnym i zawodowym. Takie wsparcie przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, ponieważ zmniejsza stres i poprawia ogólne zadowolenie z życia.

Redukcja absencji

Działania wellbeing mają również na celu redukcję absencji pracowników. Zdrowi i szczęśliwi pracownicy rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich, co przekłada się na lepszą efektywność i niższe koszty dla firmy.

Korzyści z wellbeingu w pracy

Wellbeing w miejscu pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Pracownicy, którzy czują się zdrowi, zmotywowani i docenieni, są bardziej produktywni i zaangażowani w swoje obowiązki. Dobre samopoczucie pracowników przekłada się na ich dobre samopoczucie w życiu osobistym, co z kolei wpływa na pozytywne relacje z innymi ludźmi.

Z punktu widzenia pracodawców, wellbeing w pracy przyczynia się do:

 • Zmniejszenia absencji: Zdrowi pracownicy rzadziej korzystają z zwolnień lekarskich.
 • Zwiększenia zaangażowania: Pracownicy, którzy czują się docenieni, są bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy.
 • Poprawy kultury organizacyjnej: Wellbeing w organizacji sprzyja tworzeniu pozytywnej kultury organizacyjnej, która przyciąga wykwalifikowanych kandydatów.
 • Wzrostu produktywności: Zmotywowani pracownicy są bardziej efektywni i kreatywni.
 • Redukcji kosztów: Mniejsza liczba zwolnień lekarskich i niższa rotacja pracowników przekładają się na oszczędności dla firmy.

Wprowadzenie wellbeing w firmie wymaga zaangażowania kadry zarządzającej i zrozumienia potrzeb pracowników. Kluczowe jest holistyczne podejście, które uwzględnia wszystkie aspekty życia zawodowego i osobistego pracowników.

Podsumowanie

Wellbeing w pracy to nie tylko modne hasło, ale realna strategia, która przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Dbanie o dobrostan pracowników poprzez programy wellbeing, wsparcie psychologiczne, promocję zdrowia fizycznego i psychicznego, oraz tworzenie sprzyjającej kultury organizacyjnej to inwestycja, która się opłaca.

Zachęcamy firmy do wdrażania działań wellbeing i zwracania uwagi na potrzeby swoich pracowników. Dzięki temu możliwe jest stworzenie zdrowego, motywującego i efektywnego środowiska pracy, które przyczynia się do osiągnięcia sukcesu zarówno przez pracowników, jak i całą organizację.